Op 18 maart 2019 gaan de gezamenlijke vakbonden verder met de campagne voor een goed pensioen. De Unie Security doet mee met de #goedpensioen cursus op het Malieveld. Vanaf 12.00 uur ben je welkom om deel te nemen aan de nationale pensioencursus voor de veiligheidssectoren. Beveiligers, politie-, ambulance en brandweermedewerkers komen allemaal naar het Malieveld om te laten zien dat het ons ernst is om de AOW op 66 jaar te bevriezen.   
Pensioencampagne

De campagne voor een goed pensioen werd vorig jaar in gang gezet, na het stuklopen van de onderhandelingen tussen de sociale partners en het kabinet. De afgelopen maanden protesteerden de vakbonden al op diverse plaatsen tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Zo was er een actie in de Rotterdamse havens, op het Binnenhof en een blokkade voor het ministerie van SZW en de Malietoren.

Pensioeneisen van de vakcentrales 

VCP, FNV en CNV hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:

  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
  2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
  3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
  4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
  5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. VCP, FNV en CNV zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

18 maart 2019 Nationale Pensioencursus: kom ook!

Locatie:           Malieveld Den Haag
Tijd:                  van 12.00 uur tot 17.00 uur
Wat:                  Nationale Pensioencursus met aansluitend een protestmars door Den Haag

Je kunt hier vakbondsverlof voor aanvragen. Als je werkzaam bent onder de cao Particuliere Beveiliging is dat op basis van artikel 69 lid 4 sub L. Is de cao G4S Aviation Security van toepassing dan vraag je vakbondsverlof aan op basis van artikel 68 lid 4 sub L. De nationale pensioencursus valt dan onder diensttijd waar je (als de dienst het toelaat) voor vrij geroosterd wordt. Je bent van harte welkom om in je bedrijfsuniform op het Malieveld te verschijnen.

Leden van De Unie Security komen in aanmerking voor een kilometervergoeding van je huis of werk naar het Malieveld. Op het Malieveld staat een tent van De Unie Security waar je het formulier kunt invullen en inleveren. Collega’s die nog geen lid zijn, kunnen op het Malieveld ook gelijk lid worden (www.uniesecurity.nl/word-lid). Dus neem zo veel mogelijk collega’s mee naar deze nationale pensioencursus.

Tot op het Malieveld op 18 maart!