Op 8 maart 2018 hebben de verschillende vakbonden hun voorstellen besproken met G4S AS en deze toegelicht. Lees hier de voorstellen en de aanbiedingsbrief van De Unie.

Naast de voorstellenbrieven hebben bonden en G4S AS het ook gehad over een nieuwe verlofsystematiek. Elk jaar weer is het raak, met name het zomerverlof, en beginnen de klachten binnen te komen bij De Unie over het feit dat mensen wederom geen zomer hebben.

Het verlofsysteem is niet functioneel, hebben partijen met elkaar geconcludeerd. Daarom zal er ook tijdens deze onderhandelingen nagedacht worden over een nieuw verlofsystematiek.

De Unie is van mening dat de medewerkers hierover zou moeten meedenken en het daarom van belang is om hen voor in het proces al te betrekken. Dit zal dan ook gebeuren. De werkgever zal een en ander uitwerken en dit zullen wij dan voorleggen aan onze leden om te horen wat zij vinden van de nieuw verlofsystematiek.

Graag merk ik ten aanzien van de voorstellen nog het volgende op.
Hoewel wij veel voorstellen doen, behouden wij ons het recht voor om nieuwe voorstellen in het traject naar voren kunnen brengen. Ook kunnen bestaande voorstellen nog gewijzigd worden.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger