In de particuliere beveiliging zijn er twee branche-cao’s, de cao Particuliere Beveiliging (PB) en de cao Veiligheidsdomein. De cao PB wordt afgesloten tussen werkgeversorganisatie NVB en de vakbonden De Unie, FNV en CNV. De cao Veiligheidsdomein wordt afgesloten tussen werkgeversorganisatie VBe en De Unie.

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 juli 2021 een uitspraak gepubliceerd over de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein van de cao PB. Deze uitspraak heeft tot vragen en onduidelijkheid geleid bij onze leden. Deze nieuwsbrief is bedoeld om je helderheid te geven over de huidige stand van zaken.

Juridische strijd

De cao Veiligheidsdomein en de cao PB zijn in aardig wat cao-artikelen gelijk aan elkaar. Maar er zijn ook verschillen. Zo zijn de schaalsalarissen voor de particuliere beveiligers in de cao Veiligheidsdomein hoger dan die in de cao PB. En kent de cao Veiligheidsdomein bijvoorbeeld een leerbudget van € 150,- per jaar voor elke particuliere beveiliger. De Unie vindt de cao Veiligheidsdomein moderner dan de cao PB. Daarnaast vinden wij het goed dat niet alleen onze leden, maar alle beveiligers die onder de cao Veiligheidsdomein vallen hun wensen aan ons kenbaar maken voordat wij de cao-onderhandelingen starten met de VBe. Nadat we een onderhandelingsresultaat hebben bereikt, kunnen alle desbetreffende beveiligers vervolgens hun stem hierover uitbrengen. Meerdere redenen dus voor ons om een cao af te sluiten met de VBe.

De cao Veiligheidsdomein is in 2019 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedispenseerd van de algemeen verbindend verklaarde cao PB. Dat betekent dat de cao Veiligheidsdomein kan bestaan naast de cao PB. De NVB, FNV en CNV waren het niet eens met deze dispensatie. Zij willen graag dat er 1 cao is voor alle particuliere beveiligers in Nederland.

Daarom loopt er al enige tijd een rechtszaak waarin NVB, FNV en CNV bepleiten om de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein ongedaan te maken. De dispensatie is gedurende deze periode altijd overeind gebleven.

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 juli 2021 haar uitspraak over deze kwestie gepubliceerd. Deze rechtbank is van mening dat de Minister de dispensatie van de cao Veiligheidsdomein onvoldoende heeft beargumenteerd en dat daarom de dispensatie niet geldig is.

Wat betekent dit nu?

Op dit moment betekent dat nog niets. Ten eerste bestuderen de partijen de uitspraak van de rechtbank. Het is mogelijk dat er nog beroep wordt aangetekend tegen de uitspraak.

Tevens geldt dat de algemeenverbindendverklaring van de cao PB afliep per 4 mei 2021. De uitspraak van de rechter heeft betrekking op de periode tot 4 mei 2021. Vanaf 4 mei kunnen de beide cao’s sowieso naast elkaar bestaan. Het proces van een nieuwe algemeenverbindendverklaring van de cao PB loopt op dit moment namelijk nog. De VBe en De Unie hebben weer een dispensatieverzoek ingediend met betrekking tot deze nieuwe algemeenverbindendverklaring.

Wij verwachten dat er na de zomervakantie meer duidelijkheid komt over de status van beide cao’s. Vooralsnog houd je je arbeidsvoorwaarden die je nu ook hebt, ongeacht welke cao op jou van toepassing is.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij daarover.