Het is al weer enige tijd geleden dat ik je informeerde over het feit dat De Unie Security met jouw werkgever G4S AS het eens geworden is over de contouren voor een nieuwe cao. Met dit bericht wil ik je informeren over wat er sindsdien is gebeurd en waar we nu staan.

Communicatie vanuit jouw werkgever over het inhouden van loon

Jouw werkgever heeft deze week een brief gestuurd aan de stakers waarin ze aankondigen loon in te houden. Wat de werkgever stelt dat klopt. Echter, De Unie Security heeft geluiden gehoord dat (kader)leden van ons ook die bewuste brief hebben ontvangen. Dat is een enorme fout natuurlijk. Daarover is contact geweest met jouw werkgever. In dat gesprek heeft jouw werkgever zich verontschuldigd over het foutief versturen van de brief. Mocht jij de brief hebben ontvangen (en je hebt niet gestaakt) dan ontvang ik graag een kopie van de brief op email gertjan.tommel@uniesecurity.nl . Dan ga ik daarmee aan de slag. Stuur tegelijkertijd ook jouw werkgever een bericht op ascommunicatie@nl.g4s.com met de mededeling dat ze het moeten herstellen en dat je De Unie Security er van op de hoogte hebt gesteld.

G4S AS in gesprek met FNV en CNV

Daarnaast heeft jouw werkgever de afgelopen tijd veel pogingen ondernomen om met het FNV en CNV formeel in gesprek te komen. De laatste poging is van afgelopen woensdag. Hoewel er informeel gesprekken zijn geweest, heeft dat niet geleid tot een formeel gesprek. Hoewel De Unie Security dat betreurt – er moet per slot van rekening uiteindelijk toch met elkaar gesproken worden over een nieuwe cao – respecteert zij de keuze van de FNV en het CNV. Toch is De Unie Security van mening dat je pas kunt zeggen of iets tegemoet komt aan de eisen die je stelt op het moment dat je ook naar de eisen gaat luisteren.

Loonsverhoging over 2018 komt er

Dat er over een loonsverhoging in/over 2018 te praten viel met G4S AS dat wist De Unie Security al. We hadden daar namelijk eind juni al in het kader van de cao-onderhandelingen een afspraak over gemaakt met G4S AS. Ook over wanneer en hoeveel loon zijn afspraken gemaakt. We willen dat alleen samen met alle vakbonden en jouw werkgever afspreken en onze afspraak niet als dwingend opleggen aan de FNV en het CNV. We hopen dat in het belang van alle G4S AS medewerkers nu snel en goed gesproken kan gaan worden met alle partijen over de wensen van de verschillende vakbonden. De werkgever wil de vakbonden in ieder geval tegemoet komen door in 2018 een substantiële loonsverhoging af te spreken. Dat doet recht aan inzetbrief van De Unie Security die we in januari aan jouw werkgever hebben gestuurd.

Wat nu?

Het is moeilijk kersen eten met iemand die geen kersen wil eten. De werkgever is zich aan het beraden op de volgende stap die gezet moet worden. De opties zijn echter beperkt. Want met het alleen inwilligen van het loon over 2018 zijn we er niet. We horen ook dat, door het niet vertellen van de contouren van het akkoord, het geduld van jou en je collega’s opraakt. De Unie Security wil graag laten weten wat we met de onderhandelingen voor jou en je collega’s bereikt hebben. Maar zoals gezegd we willen er een gezamenlijk akkoord van maken en dus niets dwingend opleggen aan anderen. Wellicht gaat de werkgever met een eindbod komen richting de bonden. Wellicht komt er toch nog een gesprek tussen jouw werkgever en alle bonden. Als er nieuws is dan hoor je het weer van De Unie Security.

De Unie Security komt naar je toe

Op 15 augustus loop ik met Marlies van de Schoor mee bij Visitatie. Doel is om kennis te maken met jou en het werk wat je doet. Ik begin om 4.45 uur op dienst tot 13.15 uur. Ik hoop je dan te ontmoeten in de Lounge of bij een van de filters. Uiteraard kun je Marlies nu al vragen dat we bij jou langs komen op 15 augustus.

Op 22 augustus loop ik met Leontine Zijp mee bij HBS. Doel is kennis te maken met jou en het werk wat je doet. Ik begin om 6.30 uur op dienst tot 15.00 uur. Ik hoop je dan te ontmoeten bij HBS. Uiteraard kun je Leontine nu al vragen dat we bij jou langs komen op 22 augustus.

Tot slot

Behandel in deze tijd van onrust over de cao, je collega’s, de passagiers, leidinggevende en werkgever met vriendelijkheid en respect. Wees het er over eens dat je het met elkaar oneens mag zijn, voer samen een inhoudelijke discussie waar je dat nodig vindt, maar accepteer het als een ander het niet met je eens is. Uiteindelijk komt aan de huidige patstelling rond de cao ook een einde. Dan is het belangrijk dat je de relatie met de mensen om je heen goed hebt gehouden. Samen staan we sterk voor een goede cao.

Vragen of opmerkingen?

Heb je over deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Je kunt mij bereiken per mail via gertjan.tommel@uniesecurity.nl of per telefoon op 06-52522034. Uiteraard kun je ook terecht bij de Unie Security-kaderleden bij jou op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,
Namens de G4S AS cao-onderhandelingsdelegatie,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger De Unie Security