Er mag dan wel een akkoord zijn voor de Schiphol-beveiligers, het grootste deel van de beveiligers in Nederland schiet daar niets mee op. Op 19 augustus 2018 is het ultimatum van De Unie Security verstreken. [Lees hier het ultimatum met onze eisen.] We hebben pas na het verstrijken van het ultimatum bericht gehad van de werkgevers dat ze er niet op in willen gaan. Om die reden is ook De Unie Security nu in de campagne modus.

De Unie Security roept op om te gaan staken om jouw eisen voor een goede cao kracht bij te zetten. We hechten er wel aan dat iedereen in vrijheid kan kiezen wel of niet te staken. We beschouwen het dus als “vrije kwestie”.

Stakingsinstructie

De Unie Security heeft een algemene stakingsinstructie gemaakt voor de 24-uurs staking van 4 september 2018. Hierin staat in algemene zin hoe het werkt rond de staking. De leden van De Unie hebben de instructie en het bijbehorende formulier inmiddels per mail ontvangen.

Verdere stakingen na 4 september

Een aantal beveiligers heeft na de oproep van Gertjan Tommel van vorige week aangegeven waar ze ook nog mogelijkheden zien om druk op de werkgevers te zetten. Hoewel De Unie Security hoopt dat na 4 september de werkgevers de eisen zullen inwilligen, kan De Unie Security daar niet zeker van zijn. Daarom zal er na 4 september verder gekeken worden waar de actiedruk opgevoerd kan worden. Aanmelden van actielocaties kan dus nog steeds via gertjan.tommel@uniesecurity.nl

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen over dit bericht is Gertjan Tommel bereikbaar via gertjan.tommel@uniesecurity.nl Uiteraard kunnen de medewerkers ook terecht bij de Unie Security-kaderleden op de werkvloer.