Schiphol is met een zak geld over de brug gekomen om verdere acties op Schiphol af te kopen. Beveiligers werkzaam op het “object” Schiphol waaronder medewerkers van I-SEC, Procheck International, Securitas Transport & Aviation Security en G4S AS kunnen het volgende tegemoet zien. [Lees hier het akkoord in de vorm van een pre-ambule bij de cao PB hier.]

Loon

We hebben twee keer een structurele loonsverhoging van 2,5% afgesproken. Per 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Ook hebben we over 2018 een eenmalige objecttoeslag afgesproken van 700 euro bruto voor een fulltimer.

Roosters

Aangezien de verschillende bedrijven verschillende roostersystemen gebruiken, gaan we in een expertgroep kijken hoe we de roosters uiterlijk voor 1 januari 2020 beter kunnen maken binnen alle bedrijven. Hierbij zal aandacht besteed worden aan een rooster dat minimaal 4 weken van te voren vast ligt en vervolgens ook maar in beperkte mate aangepast wordt. Ook zal er gekeken worden naar de implementatie van een kort-cyclisch voorwaarts roterend rooster. Dit betekent dat de volgorde diensten nacht, dag, avond zal zijn. Uiteraard zullen huidige voorkeuren nog steeds meegenomen (kunnen) worden. Maar een rooster dat dag avond nacht kent is heel ongezond.

Werkdruk

Om de werkdruk te verlagen en extra hersteltijd mogelijk te maken, zal per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 de arbeidsduur met 4 uur verkort worden. In totaal ga je per loonperiode dus 1 dag minder werken. In termen van geld gesproken, vertegenwoordigt deze afspraak 5,3% cao-ruimte. De Unie Security heeft er hard aan getrokken om deze afspraak naar voren te halen. Zodat jullie niet nog bijna 2,5 jaar moeten wachten op deze maatregelen. Dat is helaas niet gelukt. Dit heeft alles te maken met de aanbesteding die voor 1 januari 2021 zal plaatsvinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief is Gertjan Tommel bereikbaar via gertjan.tommel@uniesecurity.nl