De medewerkers bij G4S AS hebben er veel geduld voor moeten hebben, maar dinsdag 28 augustus even voor middernacht, heeft De Unie Security samen met FNV en CNV een onderhandelingsakkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op Schiphol. Zo zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5% over de jaren 2019 en 2020 afgesproken. Dankzij het akkoord zijn de acties op Schiphol die gepland stonden voor 4 september definitief van de baan.

Roosters

Nog belangrijker dan het loon, is het rooster dat de medewerkers lopen. Er is hebben afgesproken dat uiterlijk per 1 januari 2020 een voorwaarts rollend rooster wordt geïmplementeerd waarbij er dus iedere keer 4 à 5 weken vooruit de diensten bekend zijn. Hiermee zijn privé zaken makkelijker in te plannen. Daarnaast zal er maandelijks een regeldag (RVNB) beschikbaar komen uit de huidige 32 RVNB dagen.

Functieboek

De Unie Security heeft ingezet op het (opnieuw) beschrijven van alle functies binnen G4S AS. Als de functies beschreven zijn dan kunnen ze ook opnieuw gewogen worden. Een werkgroep zal zich gedurende de looptijd van de cao buigen over het nieuwe functieboek. De Unie Security zal een expert leveren voor de werkgroep. Doel is om het nieuwe functieboek en bijbehorende salarisschalen in de cao vanaf 1 oktober 2020 op te nemen. Vooruitlopend op de nieuwe functiebeschrijvingen worden de diploma-toeslagen bevroren. Dit houdt in dat iedereen die nu een diplomatoeslag krijgt deze ook houdt naar de toekomst toe.

Werkdruk

Om de werkdruk te verlagen en extra hersteltijd mogelijk te maken, zal per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 de arbeidsduur met 4 uur verkort worden. In totaal ga je per loonperiode dus 1 dag minder werken. In termen van geld gesproken, vertegenwoordigt deze afspraak 5,3% cao-ruimte. De Unie Security heeft er hard aan getrokken om deze afspraak naar voren te halen. Zodat er niet nog bijna 2,5 jaar gewacht moet worden op deze maatregelen. Dat is helaas niet gelukt.

Overig

Verder zullen de aanloopschalen vervallen, wat vooral op (jonge) inhuur en nieuwe medewerkers van toepassing is. De reiskosten zullen tot een maximum van 40 kilometer enkele reis vergoed gaan worden, ook als je verhuist van bijvoorbeeld 10 kilometer naar 35 kilometer van je werkplek. Dit zal voor alle huidige en toekomstige verhuizende medewerkers aangepast worden. Ben je in het verleden verhuisd en verder van je werk gaan wonen, dan zal jouw reiskostenvergoeding per 1 januari 2019 aangepast worden naar je huidige adres (met zoals gezegd een maximum van 40 km enkele reis).

De termijn van schorsing wordt maximaal 2 maal 7 dagen (was 1 maal 7 dagen). Ontslag op grond van definitieve inname van de Schipholpas zal worden toegevoegd aan de cao. De Unie Security zal deze protocollen van haar commentaar voorzien.

Er gelden nu twee maaltijdvergoedingen (artikel 52 lid 2b en artikel 54). Iedere werknemer die voor beide vergoedingen in aanmerkingen komt, krijgt de komende tijd de keuze voorgelegd welke van de twee vergoedingen ze willen houden.

Belangrijk om te vermelden is dat De Unie Security er voor heeft gezorgd dat alle verdere toeslagen, waaronder die voor de vroege opkomst, blijven zoals ze zijn!

Tot slot

De precieze tekst van het akkoord volgt later. Maar De Unie Security G4S AS onderhandelingsdelegatie (Rutger van Lochem, Eric Randag, Gertjan Tommel) wilde het goede nieuws al delen.

Vragen?

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar Gertjan Tommel