In week 39 hebben de leden van De Unie Security de mogelijkheid gehad om te stemmen over de voorgestelde pensioenaanpassingen. Kort en goed komen de aanpassingen er op neer dat jij, de beveiliger, minstens 20% minder pensioen gaat opbouwen vanaf 2020. Bij niets doen gaat de premie met 20% omhoog. Uit de stemming blijkt dat bijna 90% van de stemmende leden tegen de versobering van het pensioen is.

Gisteren, 2 oktober,  hebben wij onze partners, FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en de werkgevers van de Nederlandse Veiligheidsbranche, bericht dat wij de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds voor de beveiligers NIET tekenen. En dat wij graag in gesprek gaan met hen om tot andere oplossingen te komen. Oplossingen die niet (of in ieder geval minder) ten koste gaan van jouw toekomstige pensioen(opbouw). De brief met onze uitgebreide motivatie waarom we niet tekenen kun je hier lezen.

Omdat we van mening zijn dat niets doen ook geen optie is – de premie stijgt anders tot 45% van de pensioengrondslag waar deze nu 37,6% is – blijven we graag in gesprek met onze partners in de sector om een win-win situatie te creëren voor jou en je collega’s en de werkgevers.

We hopen dat onze partners zich ook beseffen dat het beter is ten halve te keren dat ten hele te dwalen.

Het pensioenfonds heeft ondertussen wel laten doorschemeren dat zij de opdracht van FNV, CNV en de werkgevers om de regeling desastreus te verslechteren zal aanvaarden en uitvoeren. Zij tekent wel voor de aanpassing. Dan weet je gelijk wie daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

De Unie Security is momenteel intern aan het kijken wat onze mogelijkheden zijn om samen met de beveiligers de versobering van het pensioen van tafel te krijgen. Mocht je daartoe ideeën hebben dan horen we die graag. De Unie Security blijft zich inzetten om jouw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te beschermen en te verbeteren.