In de cao PB (Particuliere Beveiliging) hebben we afgesproken dat jouw loon per loonperiode 1 van 2023 stijgt met de CPI (Consumenten-Prijs-Index) als die hoger is dan 2,5%. Het gaat dan om de CPI over 1 oktober van het voorafgaande jaar tot en met september van het huidige jaar. Dat cijfer is nu bekend. Dat is 14,5%.

Daarnaast staat in de cao PB dat per loonperiode 1 de fulltime-norm omlaag gaat van 152 uur naar 144 per vier weken. Om een gelijk basissalaris over een loonperiode te houden is een verhoging van het uurloon nodig van 5,6%. Je ontvangt dan in 2023 over 144 uur werken hetzelfde basissalaris als over 152 uur werken in 2022 (los van de cao-loonstijging die daar nog wel bij komt natuurlijk).

Werkgevers willen een andere afspraak maken

De twee cao-afspraken samen zouden dus een stijging van jouw uurloon betekenen van 20,1%. De werkgevers hebben aangegeven dat ze een dergelijke loonstijging niet kunnen betalen. Ze kunnen namelijk deze extra loonkosten niet geheel doorberekenen aan hun opdrachtgevers. Bovendien verwachten werkgevers ongewenste effecten van een dergelijke kostenstijging. Zoals opdrachtgevers die geen beveiligers meer inhuren, maar bepaalde werkzaamheden door andere functionarissen laten invullen.

De werkgevers hebben daarom aan De Unie Security en haar collegabonden gevraagd om in overleg te gaan over een oplossing. Die oplossing komt er alleen als we de huidige cao openbreken.

Op donderdag 13 oktober 2022 hebben wij hierover onderhandeld. Naast mijzelf bestaat onze onderhandelingsdelegatie uit drie kaderleden uit onze landelijke kaderledengroep (LBUS).

Verlaging van de fulltime-norm van belang tijdens de onderhandelingen

In de cao PB staat dat we de fulltime-norm verlagen van 152 uur naar 144 uur om zo meer rust in het rooster van de beveiliger te creëren. Daarnaast is in de voorlopige salaristabel per loonperiode 1 2023 al rekening gehouden met een stijging van het uurloon van 5,6%. Maar meer hebben we over de verlaging van de fulltimenorm niet afgesproken in de cao.

Zo staat bijvoorbeeld in de cao dat je pas overwerkt wanneer je meer dan 152 uur in de loonperiode werkt. En dat je normaliter maximaal 160 uur per loonperiode mag werken. De afspraak van de verlaging van de fulltime-norm betekent niet automatisch dat deze en andere cao-afspraken mee-veranderen.

De Unie Security en de andere vakbonden vinden dat verschillende cao-afspraken mee moeten veranderen met de verlaging van de fulltime-norm. De werkgevers zien dat anders. We zullen onze wensen daarom inbrengen in de onderhandelingen voor de nieuwe cao.

Een aantal van onze wensen hebben we echter ingebracht tijdens de tussentijdse onderhandelingen op 13 oktober 2022. Dit hebben we gedaan om een acceptabele oplossing te vinden voor het verzoek van de werkgevers om de uurlonen niet met 20,1% te verhogen.

De onderhandelingen op 13 oktober 2022

De verlaging van de fulltime-norm zelf staat niet ter discussie. Die wordt per loonperiode 1 2023 ingevoerd. De werkgevers stellen voor om jouw uurloon per loonperiode 1 2023 met 14,5% te verhogen. Ze hebben ons verzocht de stijging van 5,6% in verband met de verlaging van de fulltime-norm niet in 2023 in te laten gaan.

Voor De Unie Security is van belang dat de 5,6% zo snel mogelijk wel betaald wordt, of dat daar deels op een andere manier compensatie voor komt. Daarnaast willen wij meteen afspreken wanneer die verhoging – mogelijk in stapjes – dan plaatsvindt. We willen geen open afspraak hierover.

We zijn er nog niet uit

We zijn op 13 oktober niet tot een onderhandelingsresultaat gekomen. De werkgevers en de vakbonden zitten nog niet met elkaar op één lijn.

We onderhandelen daarom op maandag 17 oktober 2022 verder. Ik houd je op de hoogte van de uitkomsten van die onderhandelingen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op.

Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06 5252 2073.