I-sec wordt hard geraakt door de coronacrisis. Meer dan veel andere beveiligingsbedrijven in Nederland, omdat I-sec voornamelijk op Schiphol werkt. I-sec maakt daarom gebruik van de noodmaatregelen die het kabinet in het leven heeft geroepen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen.

Echter de noodmaatregelen van het kabinet dekken niet alle kosten die I-sec maakt. Zo dekt de NOW-regeling wel de loonkosten van een bedrijf, maar niet de overige vaste kosten. I-sec is daarom op zoek gegaan naar andere manieren om financieel gezond te blijven. Ze heeft daartoe ook een aantal malen met De Unie en haar collega-bonden overlegd. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. In dit bericht is te lezen waar we het over gehad hebben met elkaar.

Overleg met I-sec
Met I-sec hebben we verschillende mogelijkheden besproken. Een deel van die mogelijkheden betreffen onderwerpen waarvoor geen afstemming met de vakbonden nodig is. Bijvoorbeeld over de I-SECCIES. Maar we hebben het ook over primaire arbeidsvoorwaarden gehad. De belangrijkste bespreekonderwerpen waren: verplicht opnemen verlofdagen, later uitbetalen vakantiegeld, verminderen vergoeding stomerijkosten, niet betalen ORT-toeslagen aan medewerkers die niet werken en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Over geen van deze vijf onderwerpen hebben we collectieve afspraken gemaakt met I-sec. Wel hebben we meegedacht met I-sec op welke manier I-sec haar medewerkers op vrijwillige basis kan vragen mee te helpen de gevolgen van de corona-crisis te verlichten. Op maandag 18 mei 2020 heeft I-sec de medewerkers een bericht gestuurd met de aanvullende corona-maatregelen die ze heeft genomen.

Verplicht opnemen verlofdagen
Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen. Maar vragen om verlof op te nemen mag wel. Het is aan jou of je aan dat verzoek gehoor wil geven.

In het bericht van 18 mei verplicht I-sec jou niet om verlofdagen op te nemen. Wel doet ze een beroep op jou om in overleg met de planning toch ergens in 2020 je grote vakantie in te plannen. Je moet voor jezelf de afweging maken of je hier aan mee wil werken.

Later uitbetalen vakantiegeld
We zijn blij dat I-sec besloten heeft het vakantiegeld toch gewoon in mei uit te betalen. Dat zal voor velen welkom zijn!

Verminderen stomerijkosten
In onze gesprekken met I-sec hebben we aangegeven dat we ons kunnen voorstellen dat als mensen veel minder worden opgeroepen, de uniformen ook minder vaak gestoomd hoeven te worden. We hebben overigens geen afspraak gemaakt met I-sec over deze cao-bepaling.

Niet betalen ORT-toeslagen
Sec gezien hoeft een werkgever je geen ORT-toeslag te betalen als je geen dienst draait. Die bepaling staat los van de coronacrisis. We hebben wel een dubbel gevoel over deze maatregel. Omdat in de NOW-uitkering die I-sec ontvangt de ORT-bedragen zijn meegenomen die I-sec in januari 2020 heeft uitbetaald. Dan ligt het niet betalen van ORT-toeslagen niet voor de hand.

Maar de NOW-uitkering dekt niet alle loonkosten van I-sec. De NOW-uitkering dekt 90% van de loonkosten van de medewerkers die niet kunnen worden ingezet. Daar gaat nog een vermenigvuldigingsfactor overheen. Omdat een werkgever ook per maand vakantiegeld moet reserveren en pensioenpremie moet betalen. Per saldo dekt de NOW-uitkering net niet alle loonkosten die I-sec maakt. Dus aan de andere kant helpt deze maatregel I-sec om het financiële gat te verkleinen dat door corona in de loonkosten is ontstaan.

Niet verlengen tijdelijke contracten
I-sec heeft besloten de tijdelijke contracten die eind juni aflopen niet te verlengen. De overheid heeft opgeroepen om tijdelijke krachten zo veel mogelijk te behouden. I-sec heeft dat de afgelopen maanden (april en mei) ook gedaan. Gelet op de financiële situatie van I-sec betreuren we deze stap, maar we begrijpen die wel. Het helpt I-sec om financieel gezien het hoofd beter boven water te houden in deze lastige tijd.