Hieronder lees je een kort verslag kadervergadering BLG MKBB De Unie Security. Deze werd gehouden te Culemborg, Hoofdkantoor De Unie, op 18 maart 2016.

Ons kaderlid bij I Sec zal haar kaderschap bij onze BLG per 1 april beëindigen omdat zij aldaar niet meer werkzaam is. De secretaris BLG MKBB verzoekt eventuele kandidaten zich bij hem te melden! Het DB en de kadergroep bedankten haar voor haar betrokkenheid en inzet voor De Unie Security.

Ons kaderlid bij NVD Beveiligingen is verkozen als lid bij hun ondernemingsraad, hij zal op 14 april a.s. geïnstalleerd worden. Vanwege de door hem verwachte drukke OR-periode legt hij op voornoemde datum zijn voorzitterschap van onze BLG neer. Onze vicevoorzitter zal de functie t/m 17 juni 2016 waarnemen. Op 17 juni zal een nieuwe voorzitter gekozen worden.

Ons kaderlid t.b.v. de vakgroep Zzp’ers in de Particuliere Beveiligingsbranche heeft zich inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Abhilash Sewgobind informeerde ons als Collectieve Belangenbehartiger D.U.S. over het navolgende:

de gezamenlijke D.U.S. ledenvergadering over de cao die op 18 februari had plaatsgevonden en de suggesties die hierover zijn binnengekomen. Tijdens de kaderledenbijeenkomst op 3 maart jl. werd vanuit één der BLG’s verzocht om z.g. “opzegbrieven” aan hiervoor geïnteresseerde FNV leden en/of CNV te verstrekken. Inmiddels zijn deze aan diverse belangstellenden op hun verzoek verstrekt.

Sjerp Holterman ( De Unie) is als tweede onderhandelaar toegevoegd aan Abhilash en zodoende is het team tezamen met de leden van de cao-commissie “op volle sterkte”!

ROC ‘s: Er is contact gelegd met enkele ROC’s. Inmiddels worden daar plannen gemaakt voor het geven van gastlessen en presentaties voor beveiligers in opleiding.

in week 12 zal er tussen de vakbonden een overleg plaatsvinden, zodra er nieuws is zal dat aan de leden gecommuniceerd worden.

Onze kaderleden zijn “in het werkveld” al geruime tijd actief bij het inlichten van hun collega’s (leden èn niet-leden) over de risico’s die in de huidige cao-onderhandelingen aan de orde zijn. Vooral proberen zij de z.g. ”twijfelaars” de nodige bewustwording bij te brengen, niet alleen over de cao en arbeidsvoorwaarden maar ook de kracht vanuit lidmaatschap van De Unie Security.

Vanuit het onderwerp “ De weg naar een nieuwe cao” wordt er, mede op verzoek van onze BLG, tijdens de onderhandeling extra aandacht besteed aan artikel 95B en het huidige effect op de MKBB!