Het effect van de landelijke staking van 4 september 2018 is duidelijk geworden. Ook de aankondiging dat er een nieuwe actie op 14 of 17 september 2018 werd voorbereid, heeft erg geholpen. De werkgevers hebben de vakbonden namelijk een uitnodiging gestuurd. Aangezien we een ultimatum met een flink aantal eisen hebben gesteld, kunnen we niet lichtvaardig het besluit nemen om aan tafel te gaan. De afgelopen dagen heeft De Unie Security met de werkgevers gesproken over wat ze op tafel willen leggen om de vakbonden weer aan tafel te krijgen.

We kunnen daar niet al te veel over vertellen om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. Zoals eerder al gezegd, onderhandelen is een grillig proces waar soms zaken nog net voor de uiteindelijke deal veranderen. Alles wat we er nu over vertellen, wekt verwachtingen of wellicht teleurstellingen, terwijl in het uiteindelijke akkoord het toch anders blijkt te zijn.

Loon over 2018

Wat er nu voorligt vanuit de werkgevers is wat De Unie Security voldoende om weer aan tafel te gaan. Er ligt in ieder geval een voorstel voor een loonontwikkeling in 2018 voor. Daarmee is de blokkade op loon in 2018 weg. Verder ligt er ook een voorstel voor een cao met een voldoende lange looptijd. Dit is voor ons van belang voor de algemeen verbindend verklaring. Daarmee worden de “boeven van de beveiliging” uit de sector gedrukt. Dat is weer goed voor de hele sector en uiteindelijk ook voor de werknemers.

Weer aan tafel

We hebben de werkgevers laten weten dat we weer aan tafel gaan. We hebben ook laten weten dat we nog een lange weg hebben te gaan om uiteindelijk tot een akkoord te komen. Een akkoord waar we als Unie Security zodanig blij mee zijn dat we dat aan jou en je collega’s voor willen leggen. Ook hebben we laten weten dat we het ultimatum met onze eisen handhaven en de acties opschorten tot nader order.

Trots

Wat vast staat is dat jij en je collega’s ontzettend trots mogen zijn op het feit dat jullie zo in beweging zijn gekomen. Dit heeft als directe resultaat gehad dat de werkgevers met een nieuw aanbod zijn gekomen om de gesprekken over de cao weer op gang te brengen. We zullen maandag 17 september 2018 de onderhandelingen hervatten. Uiteraard houden we je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen tijdens de onderhandelingen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
met vriendelijke groet,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger

E. gertjan.tommel@uniesecurity.nl
M. 06-52522034