Via deze weg maak ik je graag deelgenoot van mijn eerste ervaringen aan de onderhandelingstafel G4S AS. Per 1 mei 2018 heb ik, Gertjan Tommel, formeel het stokje van Abhilash Sewgobind overgenomen. In april 2018 heb ik al uitgebreid met Abhilash meegelopen. Ik heb kennisgemaakt met de kaderleden, jouw collega’s. Ik heb ook met de andere vakorganisaties en een deel van hun kaderleden kennisgemaakt. De komende tijd wil ik ook gebruiken om bij jou op de werkvloer langs te komen. Hierover zal ik je de komende tijd op de hoogte houden.

Cao-traject
Zoals je weet, loopt jouw cao af op 30 juni 2018. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of en hoe we tot een nieuwe cao kunnen komen. We hebben een aantal keren over de voorstellenbrieven gesproken. Op 12 april 2018 is daar door G4S AS een formele reactie opgekomen met daarbij ook de eigen voorstellen van G4S AS.

De Unie heeft de reactie van G4S AS besproken met de kaderleden. We kwamen al snel tot de conclusie dat de voorstellen van de werkgevers op te veel manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Toch ging De Unie uit van het feit dat de werkgever geen verslechteringen, maar slechts veranderingen voorstelde. Om die reden hebben we gevraagd aan G4S AS om hun voorstellenbrief van tafel te nemen. Daar heeft G4S AS gehoor aangegeven. In hun reactie geeft de werkgever goed aan, dat het G4S AS niet te doen is om verslechteringen maar om veranderingen. Daar zullen we jouw werkgever aan houden.

Hoe nu verder?
Graag wil ik je hier ook een doorkijk geven naar de komende periode tot 30 juni aanstaande en een beetje daarna. Wellicht ben je al geconfronteerd met een andere vakorganisatie die wil kijken of er acties voorbereid kunnen worden. De Unie staat daar van te kijken.

In de allereerste plaats bestaat er zoiets als een “vredesplicht” in de cao. Hier in staat dat cao-partijen verboden is actie te voeren om wijzigingen aan te brengen aan de cao gedurende de looptijd (artikel 7). In de tweede plaats zijn we nog niet eens goed begonnen met het over en weer bespreken van de voorstellen van de vakbonden en werkgever. Hiermee samenhangend, is het feit dat we zeker nog niet alles hebben geprobeerd om met elkaar tot een nieuwe cao te komen.

Als ik heel eerlijk ben, dreigen met acties, is eigenlijk een brevet van onvermogen van de onderhandelaar/onderhandelingsdelegatie. Als wij jou nodig hebben om tot een akkoord te komen aan de cao-tafel dan hebben we het eigenlijk niet goed gedaan. Aan de andere kant, je kunt ook stellen dat de werkgever dan ook echt niet tot een akkoord wil komen. En dat weet je pas als je alles tot het uiterste hebt geprobeerd aan de cao-tafel.

Onderhandelingsdagen
In ieder geval staat op 24 mei 2018 een onderhandelingsdag gepland. Het zal niet makkelijk worden, maar ik heb vertrouwen dat we stappen zullen zetten naar een nieuwe cao. Ik zal je daar uiteraard van op de hoogte houden. Daarna zullen er ongetwijfeld nog een paar onderhandelingsdagen volgen. En als er op 30 juni 2018 geen zicht is op een nieuwe cao dan komen we bij je terug om uit te leggen waarom het niet gelukt is. Op dat moment is het vroeg genoeg om met elkaar te praten of en hoe jij en jouw collega’s de onderhandelingsdelegatie een steun in de rug kunnen geven. Die steun moet er dan voor zorgen dat we aan de onderhandelingstafel voor jou een nieuwe cao af kunnen spreken.

Kennismaken
In het kader van mijn start in de Particuliere Beveiliging in het algemeen en G4S AS meer specifiek, ga ik de komende tijd met de kaderleden meelopen in hun werk. We zullen binnenkort een schema maken van waar en wanneer en je dat dan laten weten. Ik hoop je dan ook de komende tijd persoonlijk te ontmoeten en kennis te maken. Wellicht dat we het dan ook even kunnen hebben over jouw cao. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, dan kun je mij bereiken via email gertjan.tommel@unie.nl of bel/WhatsApp op 06-52522034.

Kaderleden
Je kunt uiteraard ook altijd een van De Unie kaderleden, een van jouw collega’s, benaderen als je een vraag, verzoek, op- of aanmerking of ander goed idee hebt. Voor de volledigheid volgt hier de lijst met kaderleden op alfabetische volgorde van achternaam:

Dennis Aartse
Giovanni Eduardo
Arthur de Jager
Hennie Jansma – van Schaik
Rutger van Lochem
Eric Randag
Paulette Roggeveen
Marlies van der Schoor
William Spies
Richard Velthuizen
Paulo Zakrajsek
Leontine Zijp

Ik ben erg blij dat ik met zo’n grote mooie groep G4S AS-ers mag samenwerken. Want samen komen we tot het beste resultaat.

De cao-onderhandelingsdelegatie bestaat uit Rutger van Lochem, Eric Randag en ondergetekende.

Tot snel bij G4S AS!

Met vriendelijke groet,

Gertjan Tommel