In onze laatste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat De Unie Security zou gaan verkennen of en zo ja welke rek er bij de werkgevers in de Particuliere Beveiliging zit qua cao-ruimte. De afgelopen weken heb ik veel gebeld en gesproken met werkgevers.

Uitnodiging van werkgevers

De werkgevers zien gelukkig, net als De Unie Security, het belang voor een goede cao. Om die reden hebben onze informele acties ertoe geleid dat er een formele uitnodiging is gekomen om verder te praten vanuit een vernieuwd en verbeterd bod van de werkgevers over de cao. De Unie Security heeft aangegeven op die uitnodiging in te willen gaan. Even in de herinnering: er lag een bod van de werkgevers van in totaal 7,5% cao-ruimte in 3,5 jaar. De Unie Security wil graag weten wat het verbeterde bod.

Wanneer gaan we in gesprek?

Aangezien ik op vakantie ga, is er pas weer een overleg na 22 juli 2018. Dat betekent dus dat er formeel even geen cao is. Hoewel De Unie Security graag ziet dat er een cao is, is er geen enkele reden tot zorg over het feit dat er vanaf 1 juli geen cao is. Je krijgt in juli gewoon je normale salaris met alle (eventuele) toeslagen en vergoedingen. De rooster- en verlofsystematiek blijft dezelfde. Kort en goed: alles wat voor jullie in de cao is geregeld blijft voor jullie geregeld. Dat heet nawerking van de cao. De werkgevers zien dat precies hetzelfde. Daarover heeft De Unie Security met jouw werkgever goede afspraken gemaakt.

Solidariteit op de werkvloer

Zoals je wellicht weet, hebben de collega-vakbonden CNV en FNV een eisenpakket neergelegd bij de werkgevers in de Particuliere Beveiliging. Zij willen dat de werkgevers de eisen inwilligt anders zullen zij hun leden oproepen om in actie te komen. De Unie Security kiest een andere route, zoals ik in de vorige nieuwsbrief heb uitgelegd. Toch staan we allemaal voor hetzelfde doel: een goede cao voor jou als werknemer in de Particuliere Beveiliging. We kiezen alleen soms voor een andere route. Dat is tussen vakbonden geen enkel probleem.

Ik vraag je dan ook met klem om je solidair en vriendelijk op te stellen naar je collega’s toe die er voor kiezen om op hun manier te strijden voor een goede cao. Juist in hoe we iets willen bereiken onderscheidt De Unie Security zich van andere bonden. Maar dat moet niet leiden tot vervelende situaties en discussies op sociale media (facebook, whatsapp, instagram, twitter etc.) en op de werkvloer. Jullie zijn namelijk vooral collega’s van elkaar en samen zorgen jullie er voor dat er veilig en prettig gewerkt, gewoond, gewinkeld maar bovenal geleefd kan worden op vele duizenden locaties door heel Nederland in de de door jullie bemande en beveiligde objecten. Daar mag je met recht trots op zijn!

Tot slot

Een cao wordt afgesloten aan de onderhandelingstafel. Maar het laatste woord over een cao is altijd aan de leden van De Unie Security. Mochten wij als delegatie tot een akkoord of resultaat komen met de werkgever dan krijg je daarover eerlijke en heldere uitleg. Mocht iets niet duidelijk zijn dan kun je er vragen over stellen en zullen we proberen die goed te beantwoorden. Uiteindelijk mag jij, zoals altijd, je stem uitbrengen over een akkoord. Er zal dus NOOIT zo maar zonder jouw stem en zonder dat jij het weet een cao afgesloten worden. Want De Unie Security dat ben jij samen met je collega’s die ook lid zijn!

Met vriendelijke groet,
Jouw Unie Security cao-delegatie

Michiel Brussee
Mario Dost
Bertil van der Veer
Gertjan Tommel, Belangenbehartiger De Unie Security
M: 06-52522034