Woensdagmiddag 4 juli 2018 zijn we met een groep Unie-leden bij elkaar gekomen om de situatie rond de aankondiging van de sluiting van Procheck International (PI) te bespreken.

Er waren veel vragen die we ook via e-mail van mensen hebben ontvangen.

Het is belangrijk om even het proces van de komende tijd helder te hebben en ik zal daarna nog ingaan op een aantal vragen van de Unie-leden.

Proces

Op dit moment is er enkel nog de aankondiging geweest van het MT van Procheck International op 28 juni 2018, maar er is nog niets formeels door PI aan zowel de ondernemingsraad (OR) als aan de vakbonden gestuurd of aan jou als medewerker gestuurd. Het enige wat we hebben is een mondelinge mededeling.

Voordat er volgende stappen worden gezet, is er initiatief vanuit Procheck International nodig. De OR hoort een adviesaanvraag te krijgen en de vakbonden een uitnodiging om te komen praten over een sociaal plan.

Sociaal plan

Er zijn veel vragen en onzekerheden hoe het gaat na 1 januari 2019. Veel van die vragen zijn dingen die in een sociaal plan afgesproken kunnen worden.

Aangeboden functie

Bijna iedereen heeft de vraag wat te doen als er een functie wordt aangeboden bij I-Sec of op een andere plek op Schiphol. Want volgens velen is PI aan het onderzoeken of er andere plekken binnen Schiphol mogelijk zijn voor medewerkers van PI.

In een sociaal plan spreek je vaak af wat in een dergelijke situatie de procedure is. Wat wordt een passende functie genoemd. Wat er wel en niet onder een passende functie valt wordt dan beschreven. Vaak mag je een passende functie niet weigeren. In dit geval zullen we het heel scherp moeten hebben welke functies wel of niet als passend kunnen worden gezien (als die er al zijn), ook omdat ze bij een ander bedrijf liggen. Want we begrijpen dat dit voor veel medewerkers gevoelig ligt en zijn we het eens dat niet elke functie zomaar als passend kan worden gezien. Het mooiste is als we kunnen afspreken dat je zelf mag kiezen of je een functie accepteert of niet, maar dat kunnen we nu nog niet hard maken, maar zullen we in overleg moeten afspreken.

En wat als je wel overstapt? Dan moeten we ook afspraken maken op welke voorwaarden dat gebeurt waarbij het gaat om zaken als behoud van salaris of bepaalde toeslagen en hoe dat bijvoorbeeld gecompenseerd gaat worden. En is er een mogelijkheid als je vrijwillig overstapt om een bedenktijd te hebben, dat je op je beslissing wilt terugkomen omdat de nieuwe functie niet bevalt?

Verschillen tussen medewerkers

Ook zullen we kijken of we in een sociaal plan afspraken kunnen maken voor de verschillen tussen medewerkers. Dat kan zitten in een langere termijn om een andere baan te vinden of in een hogere beëindigingsvergoeding. Ook werd er gevraagd of er voor medewerkers mogelijkheden zijn om keuzes te hebben in bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of opleidingen die je helpen om ergens anders een baan te vinden. Ook dat kan soms per leeftijdsgroep verschillen. Belangrijk is dat er budget beschikbaar komt voor outplacement en opleiding. En wat als je bijvoorbeeld langdurig ziek bent. Welke afspraken zijn dan van belang? Want als je ziek bent, kan je niet zomaar ontslagen worden en ben je extra beschermd.

Beëindigingsvergoeding

Uiteraard waren er ook veel vragen over de beëindigingsvergoeding. Wettelijk is er een regeling die transitievergoeding heet. Dat is wat wettelijk verplicht is en waar een bedrijf niet onderuit kan. Vaak zie je in een sociaal plan dat de transitievergoeding vermeerderd wordt met een factor (bijvoorbeeld transitievergoeding maal 1,5 of maal 2). Hoe dat er bij PI in het sociaal plan uit komt te zien weten we nu niet en is onderdeel van het gesprek met het MT. Vaak zie je dat er bij mensen die ouder zijn er een hogere vergoeding wordt afgesproken. Ook was er de vraag of er gekeken kan worden of mensen de vergoeding kunnen gebruiken om hun pensioenopbouw aan te vullen. Ook die nemen we mee.

WW

Het belangrijkste is dat je wel je recht op WW hebt, mocht je niet op tijd ander werk kunnen vinden. Daar mag geen onzekerheid over zijn. Maar dat ga je pas regelen als je officieel van PI te horen hebt gekregen wanneer je uit dienst gaat en dat vraag je een paar weken van tevoren aan. Hierin kan je ook advies en begeleiding van De Unie krijgen als je dat wilt.

Hoe nu verder?

Zoals ik al eerder zei, hebben we allerlei formele acties nodig van het bedrijf voordat we verder kunnen. Het is even afwachten wanneer we in gesprek kunnen.

Tot die tijd hoor je van ons als er nieuws is.

En onthoud dat er op 25 juli 2018 een volgende bijeenkomst staat gepland door Gertjan Tommel.

Als je vragen hebt, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

Ton van Eijden
Belangenbehartiger