Zoals je weet, heeft De Unie eind vorig jaar de cao opgezegd. Dit betekent dat er na 30 juni 2018 geen cao meer is.

Om dit wel zo snel mogelijk te hebben, willen wij de werkgevers wakker schudden en vertellen dat het nu tijd is voor goede en faire arbeidsvoorwaarden voor de beveiligers.

Vakbonden CNV Vakmensen, Unie Security en FNV Beveiliging roepen daarom alle beveiligers op om vóór 25 februari 2018 een roostervrije dag aan te vragen op 1 april 2018. Voor meer informatie lees hier. Dat is geen grap maar ernst. Net zo als het ons allemaal ernst is om een nieuwe cao met een goede loonsverhoging te krijgen.

De cao die afliep op 30 september 2017 is ongewijzigd verlengd tot en met 30 juni 2018. Wij hebben namens jou met de werkgevers gesproken over een loonsverhoging, maar daarover zijn we het niet eens geworden. Dus is de cao nu zonder wijzigingen verlengd; dus zonder een goede loonsverhoging. En dat terwijl iedereen (ook de Minister-President en andere topmensen uit politiek en bedrijfsleven) roept dat het hoog tijd is om de lonen te verhogen. De werkgevers in de beveiliging lijken te wachten op een signaal van hun werknemers.

Dus geef jouw werkgever een signaal dat jij een nieuwe cao wilt met een goede loonsverhoging en maak gebruik van artikel 21 van de cao.

Daar staat dat je 35 dagen vóór de roosterperiode 8 roostervrije dagen kunt indienen.

Vraag dus in ieder geval 1 april 2018 aan als roostervrije dag en doe dat vóór zondag 25 februari 2018. Dan ben je nog op tijd!

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger