Kort sfeerverslag 2e onderhandelingsdag door Bertil van der Veer, voorzitter Bedrijfsledengroep G4S Beheer en lid onderhandelingsdelegatie cao Particuliere Beveiliging

Lees hier de uitgebreide versie van het sfeerverslag; aanrader.

De werkgevers zijn eerder deze week met een schriftelijk antwoord gekomen op het bod vanuit de bonden welke we gezamenlijk bij de 1ste onderhandelingsdag hebben neergelegd. In die brief werd de visie van de werkgevers nog eens uitgelegd en een voorzichtig bod van 6,5% voor 2019, 2020 en 2021 aangegeven. Lees hier de brief van de wekgevers.

Hierop hebben de bonden aangegeven om voldoende basis te zien om in onderhandeling te blijven. Deze onderhandeling heeft op 6 juni plaatsgevonden.

Inzet van De Unie Security
Duidelijk is dat de werkgevers, maar ook werknemers het wel belangrijk vinden om een gezamenlijke roadmap op te stellen. Hierin moet ruimte zijn voor wat door werknemer en werkgever belangrijk gevonden wordt om per jaar op te lossen. Lees hier de inzet van de gezamenlijke bonden.

Belangrijk is wat de werkgevers nu gaan doen met deze inzet van de bonden. Vanuit De Unie Security werd aangegeven dat vanuit onze perspectiefnota een minimum aan cao-ruimte per jaar moest zijn van 4%. Voor een cao van 3 jaar zou dat uitkomen om 12%. Neem daarbij ook de 3% van 2018 en je zit op 15%. Hoe kunnen we dat mogelijk maken?!

Lees hier de onze perspectiefnota.

Aangepast voorstel van de werkgevers: een ieniemienie verkleining van het gat
Tijdens de schorsing kwamen de werkgevers met een aangepast voorstel. Nog steeds voor 2018 geen loonsverhoging. In 2019 een gegarandeerde loonsverhoging van 2,5% en eventuele dossiers van de roadmap met elkaar in evenwicht brengen zodat het collectief gezien geen geld zou kosten of opleveren. Voor 2020 en 2021 wilden de werkgevers 0,5% cao-ruimte geven om de dossiers van de roadmap te financieren. Kortom: een totale cao-ruimte van 7,5%.

Aangepast voorstel van de werknemers: ook een muizenstap richting werkgevers
Na beraad van de bonden is er formeel een tegenbod gekomen. Allereerst een korte cao tot eind 2018 met een loonsverhoging van 2% in juli 2018. Deze cao kan dan algemeen verbindend worden verklaard (AVV). De tijd tot eind 2018 dan gebruiken om de roadmap op te stellen. Vanaf 1 januari 2019 een CPI (consumentenprijsindex; een cijfer wat aangeeft hoeveel de gemiddelde prijzen over een bepaald periode, bijvoorbeeld een jaar, zijn gestegen) plus 2% en de eindejaarsuitkering verhogen naar 3%.

Reactie werkgevers op het formele voorstel vakbonden
De werkgevers gaven aan dat 2018 een pijnpunt bleef en niet voor de rekening van de werkgever kon zijn, de AVV geen impact heeft op de markt omdat het cao daarvoor te kort duurt. Ook werd opgemerkt dat de verhoging in 2019 “en CPI en extra verhoging van 2% en verhoging eindejaarsuitkering” was. De werkgever wil met een meerjarig cao rust creëren en vindt dat het voorstel van de bonden daar ver vanaf ligt en de lasten verzwaring enorm is. Ze gaven aan graag in gesprek te blijven om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Uit-onderhandeld! Of toch niet…?
De bonden hebben na wederom intensief beraad besloten om de onderhandelingen voor vandaag te stoppen. Het gat bleef te groot en het ontbrak partijen, om verschillende redenen, aan creativiteit om dat vandaag op te lossen. De nullijn voor 2018 is voor het FNV dé reden om uit-onderhandeld te zijn en het CNV ging daar in mee. Om geen breuk in de vakbondsdelegatie te krijgen, ging De Unie Security ook mee met de kanttekening dat het uiteindelijk aan de onderhandelingstafel tot een akkoord moet komen.

Hoe nu verder?
De onderhandelingsdelegatie constateert dat er nu 7,5% aan cao-ruimte ligt over 3 ½ jaar. Dat is zo’n 2,15% per jaar. Ook voor ons is dat te weinig om mee thuis te komen. Zeker als daar ook eventuele aanpassingen in de cao vanuit betaald moeten worden. Maar er is door de werkgevers geen eindbod neergelegd. En dus denken wij dat er nog wel iets rek zit in de cao-ruimte. Wij willen in principe de komende tijd gebruiken om buiten de druk van formele onderhandelingen te verkennen waar de mogelijkheden liggen om toch tot een cao te komen. Want we willen uiteindelijk een goed resultaat en zeg nu zelf: als je moet kiezen tussen minimaal 7,5% en 0% waar ga je dan voor? Mochten we daar niet op korte termijn uitkomen met de werkgevers dan zullen we bij je terug komen met een concreet voorstel hoe we daar mee om willen gaan vanuit De Unie Security.

Tot slot
Dank voor alle reacties op het sfeerverslag van de eerste dag onderhandelen. Blijf vooral reageren. We houden je uiteraard op de hoogte. Mocht je interesse hebben om binnen jouw bedrijf ook met Unie Security-collega’s een kadergroep op te richten en regelmatig met onze belangenbehartiger Gertjan Tommel om tafel te zitten, laat het dan weten. We helpen je daar graag mee.

Met vriendelijke groet,

Michiel Brussee
Mario Dost (vandaag vervangen door Ed Horstman)
Bertil van der Veer
Gertjan Tommel, Belangenbehartiger De Unie Security
06-52522034
gertjan.tommel@unie.nl