De Unie

De Unie gelooft in de kracht en potentie van ieder individu. In onze belangenbehartiging streven wij altijd naar maatwerkoplossingen, gericht op het maken van optimale keuzes op het gebied van werk, inkomen en zorg. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling steeds voorop. Daarnaast hecht De Unie veel waarde aan duurzaamheid van arbeidsrelaties en productiemiddelen.

Onze missie
Een organisatie zijn die de belangen van haar leden centraal stelt en voor hen de optimale condities weet te scheppen voor het realiseren van een persoonlijke ontwikkeling. Deze kernwaarde moet in hoge mate bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit op het gebied van inkomen, zorg en persoonlijke ontwikkeling. Met als drijfveer: jouw belang is ons belang.

Voor meer informatie over De Unie verwijzen we je graag naar: www.unie.nl.
Statuten De Unie 2016

Binnen De Unie hebben de leden werkzaam in de beveiliging een eigen label; De Unie Security.

De Unie Security

De Unie Security noemt zich ‘Dé vakbond voor beveiligers’ en dat doen we niet zomaar!

We vertegenwoordigen een grote en groeiende groep van jullie collega’s. Collega’s verspreid over het hele land en verspreid over alle takken binnen de beveiliging. De Unie Security is een actieve bond! We laten veel van ons horen, maar liever nog luisteren we naar wat onze leden ons te vertellen hebben. Zo blijven we op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op de werkvloer en kunnen we actief inspelen op alles wat zich daar voordoet. Bovendien gaan we zélf de werkvloer op. We houden ledenvergaderingen. Kortom, er ontgaat ons vrijwel niets. Dit zorgt er voor dat we weten wat er leeft en zijn we in staat om onze leden met raad en daad bij te staan!

De Unie Security is méér dan een verzekering voor rechtsbijstand als het eens mis gaat op de werkvloer! Niet alleen kun je als lid meepraten over en invloed uitoefenen op je cao en dus je arbeidsvoorwaarden. Ook heb je als lid recht op onze deskundige ondersteuning op individueel vlak.

We geven ook adviezen over je loopbaan, helpen bij uitkeringsaanvragen, berekenen pensioenuitkeringen en adviseren bij fiscale kwesties. Met je lidmaatschap van De Unie Security kun je aantrekkelijke kortingen krijgen op verschillende producten en diensten zoals reizen en verzekeringen. Op die manier verdien je al snel een deel van je contributie terug.

LANDELIJK BESTUUR UNIE SECURITY (LBUS)

De Unie Security heeft haar eigen landelijk bestuur bestaande uit kaderleden die afgevaardigd worden uit de verschillende Bedrijf Leden groepen (BLG). Het Landelijk Bestuur Unie Security bestaat uit een dagelijks bestuur onder leiding van Eric Randag als voorzitter, Michiel Brussee, secretaris en Willem Reinbergen, vice-voorzitter. Het dagelijks bestuur houdt zich onder andere bezig met het actief werven van leden en aanzetten van kaderleden tot verspreiding en verbreiding van De Unie Security. Daarnaast speelt het Landelijk Bestuur Unie Security een belangrijke rol in het bepalen van de koers van De Unie Security. Vanuit het Landelijk Bestuur Unie Security worden er enquêtes uitgezet ter voorbereiding van cao onderhandelingen en zitten er ook afgevaardigden aan de cao onderhandelingstafel om mee te praten over de arbeidsvoorwaarden van de beveiligers.

CAO HELPDESK

Sinds 1 mei 2011 is het cao team bereikbaar. Dit team wordt inmiddels bemand door 7 kaderleden (beveiligers werkzaam in de branche) die in een rooster dienst hebben. Ook buiten kantooruren kan er, in geval van dringende kwesties, contact met het cao team worden opgenomen. Zo wordt onze dienstverlening aangepast aan de tijden dat onze leden werken. Binnen 24 uur gegarandeerd reactie.

Kaderleden zijn ook beveiligers, welke ook diensten werken en daardoor niet altijd in de gelegenheid zijn om te telefoon te beantwoorden.

Voor contact met het cao helpdesk:

cao@uniesecurity.nl

KADERLEDEN

Om veranderende trends in de maatschappij en vooral op bedrijfsniveau beter te kunnen volgen, zijn wij in toenemende mate afhankelijk van actieve leden. Wij noemen deze leden het kader. Een kaderlid is een Unie lid dat werkzaam is binnen een organisatie. Namens De Unie Security kan een kaderlid zitting hebben in verschillende commissies zoals een bedrijfsledengroep, een ondernemingsraad of een (beleids)adviescommissie. Kaderleden zijn ook vertegenwoordigers van De Unie Security richting potentiële leden. Zij weten wat voor meerwaarde De Unie Security heeft voor hun collega’s en zorgen zo voor een positieve beeldvorming en ledenwerving.

Binnen De Unie Security zijn er verschillende kaderledengroepen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar de bedrijvenpagina.

KADERLID WORDEN? DIT KAN.

Neem contact op met het Landelijk Bestuur Unie Security of met de betreffende Bedrijfsledengroep.

MELD JE VANDAAG NOG AAN ALS LID VAN DE UNIE SECURITY

Aanmelden