In opdracht van het Sociaal Fonds Particuliere beveiliging voerde TNO van december 2015 tot en met april 2016 onderzoek uit naar de fysieke en mentale belasting van luchthavenbeveiligers op Schiphol. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de eerder verschenen brochure ‘Veilige grenzen voor statijden’, uitgegeven door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. 

In juni 2016 zijn extra metingen uitgevoerd bij de HRF-agents. De reden voor de aanvullende metingen is dat het aanbod van passagiers van november tot en met maart veel lager is dan van april tot en met oktober. Voor een goede beantwoording van de onderzoeksvragen is een representatief aanbod van passagiers een belangrijke voorwaarde.

De rapportage van deze extra metingen vormt een addendum op de brochure ‘Veilige grenzen voor statijden’. In die brochure is nadere informatie te vinden over de gehanteerde definities, de gebruikte meetmethoden en belangrijke kenmerken van fysieke en mentale belasting bij luchthavenbeveiligers.

In de extra metingen bij de HRF-agents is nagegaan wat voor hen maximale statijden zouden mogen zijn. Ook zijn de oplossingen voor knelpunten in fysieke en mentale belasting geïnventariseerd.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger