Het is al weer een tijd geleden dat TNO haar onderzoek heeft afgerond naar statijden. Dit onderzoek heeft inmiddels al effect gehad. De Unie Security heeft met Schiphol en de beveiligingsbedrijven een akkoord bereikt over het verlagen van de statijd naar 120 minuten vanaf 1 september 2016.