Met alle afspraken die er zijn gemaakt tussen vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol is het voor De Unie Security van belang om te monitoren of bestaande en gemaakte afspraken wel nageleefd worden. Daarvoor is het van belang dat onze leden en de niet-leden statijd-overtredingen bij ons melden. Dit kan heel eenvoudig!

Meld maximale statijd overtredingen aan ons zodat De Unie Security dit kan monitoren en aankaarten bij de werkgever.

Het maken van afspraken is makkelijk, echter het gaat erom dat ze ook worden nageleefd.

Ook straks in september van 2016 met de verlaging van de statijden van max. 150 min. naar max. 120 min. vindt De Unie Security het van belang om te weten of dit daadwerkelijk nageleefd wordt.