Op 20 november 2017 heeft De Unie samen met de andere vakbonden het halfjaarlijkse overleg gehad met Schiphol en beveiligingsbedrijven. Graag lichten wij de besproken punten toe. 

Geluidsoverlast

Er komen nog steeds klachten binnen over de geluidsoverlast die beveiligers ervaren bij het werken op de lanes. Schiphol heeft aangegeven dat er vorig jaar metingen zijn verricht door Zorg van de Zaak. Hierbij is geconstateerd dat de normen qua geluid niet overschreden zijn. Ondanks dit gegeven heeft Schiphol een aantal maatregelen getroffen om te proberen het geluidsniveau naar beneden te brengen. De Unie vraagt zich af of dit genoeg is. Als jij, als beveiliger, last hebt van teveel geluid dan vragen we je om dit bespreekbaar te maken bij je werkgever. Er kunnen dan namelijk maatregelen getroffen worden waardoor de overlast verminderd. Bedrijven hebben tijdens het overleg aangegeven dat medewerkers het vooral moeten aangeven zodat er gezocht kan worden naar een goede oplossing.

Als Unie zullen wij ook nadenken over een oplossing van dit probleem en dit bespreken met de kaderleden, met Schiphol en beveiligingsbedrijven.

Staan/lopen Securitas medewerkers

Het CNV heeft tijdens de kwartaal overleggen bij Securitas al meerdere malen naar voren gebracht dat er vele klachten komen van mensen werkzaam bij Securitas dat zij veel moeten lopen. Soms wel 10 tot 15 kilometer op een dag. Inmiddels hebben vakbonden een afspraak ingepland met Securitas om dit verder te bespreken en met name te bespreken wat voor oplossingen er zijn voor deze groep mensen die te veel moeten lopen tijdens een dienst. Mochten er leden zijn bij De Unie die dit ervaren dan hoor ik graag.

Schoonmaak van filter en lounges

Van onze kaderleden begrepen wij enige tijd geleden dat de lounges en filters niet schoongemaakt worden, of in elk geval niet frequent. Schiphol heeft aangegeven dat dit inderdaad zo was en dat zij het schoonmaakbedrijf hierop hebben aangesproken. Er zijn afspraken in welke frequentie dit gebeurd. Inmiddels begrijp ik dat er wel schoongemaakt is. Het plafond moet echter nog, dit gebeurd door een ander bedrijf en daar wordt op dit moment een gelegenheid voor gezocht wanneer dit het beste kan.
Mochten er nog plekken zijn die toe zijn aan een grondige schoonmaakbeurt geef dit dan door aan je leidinggevende zodat het bij Schiphol terechtkomt. Mocht je daar geen gehoor vinden bericht mij dan via e-mail abhilash.sewgobind@unie.nl.

Sanitair gebruik

Ook tijdens het Schiphol overleg is er gesproken over het toiletgebruik tijdens dienst. Bedrijven geven nogmaals aan dat het devies is; ‘als je moet dan moet je’. Er is dan ook niets veranderd aan die werkwijze. Bedrijven vragen echter alleen om niet zomaar de lane af te lopen maar het wel eerst te melden zodat er aflos kan komen om jouw taken over te nemen op de lane.

Temperatuur EF/GH

Op de transferfilters voelt het koud aan. Schiphol geeft aan dit inderdaad een aandachtspunt is. Er zijn voorheen heaters geplaatst en men kijkt of er wederom heaters geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt er samen met het bedrijf die deze filter bemand gezocht naar een lange termijn oplossing voor medewerkers. Afgesproken is om dit weer te agenderen voor de volgende bijeenkomst en de vooruitgang hierin te monitoren.

Statijden HRF

Kort gezegd; 135 minuten en 15 minuten pauze. Vanuit de werkvloer komt het geluid dat er weleens door planners 10 minuten pauze ingepland wordt en dat men daarna weer op 0 begint met de statijd. ISEC geeft aan dat zij dit punt meenemen en nogmaals duidelijk zullen communiceren naar de planners wat de afspraak is met betrekking tot statijd.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger