De meivakantie heeft een enorme drukte gebracht op Schiphol. Enorme lange wachtrijen de voor passagiers, maar ook enorme werkdruk voor beveiligers op Schiphol. De Unie Security vindt het uiterst vreemd dat Schiphol dit op deze manier heeft laten gebeuren. Ons inziens moet een luchthaven van te voren al het inzicht kunnen hebben in de drukte die er op hen af gaat komen en daardoor de juiste uitvraag kunnen uitzetten bij beveiligingsbedrijven. 

De Unie Security en andere vakbonden hebben daarom een overleg aangevraagd met Schiphol en de bedrijven om vragen beantwoord te krijgen.

  • Hoe kon het zo misgaan?
  • Waarom heeft Schiphol een te lage uitvraag gedaan bij de beveiligingsbedrijven?
  • Wat hebben de beveiligingsbedrijven gedaan om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen?
  • Wat gaat Schiphol doen, naar de zomerpiek toe?
  • Wat gaan de beveiligingsbedrijven doen, naar de zomerpiek toe?
  • Hoe gaan Schiphol en beveiligingsbedrijven dit soort taferelen in de toekomst tegen?
  • Wat gaat Schiphol doen voor de beveiligers die dagenlang in deze omstandigheden hebben moeten werken?
  • Welke toezeggingen doen Schiphol en de beveiligingsbedrijven om dit soort periodes tegen te gaan?

Dit zijn een aantal van de vragen die beantwoord zullen moeten worden op 3 mei 2017. Wij zullen onze leden na dit overleg zo snel mogelijk informeren.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger