Het overleg met Schiphol, beveiligingsbedrijven en vakbonden heeft niet geleid tot een bevredigend en geruststellend resultaat. Er zijn een drietal zaken besproken met elkaar, te weten werkdruk, arbeidsomstandigheden en bezetting.

Werkdruk

Beveiligingsbedrijven gaven aan in het gesprek dat de werkdruk hoog is. Dat geeft druk op het voorgebied met name: de lanes zelf is het goed gegaan, mensen konden doorwerken en zagen wel de rijen lang, maar ze konden de passagiers goed verwerken. Hier en daar zijn er wel overtredingen geweest van statijden en pauze. Bedrijven geven aan als deze er zijn geweest, dan was dit incidenteel en als er leden zijn die ze niet gemeld hebben, doe dat dan alsnog.

Daarnaast is er door De Unie Security en andere vakbonden ook gemeld dat er passagiers zijn die afreageren op de beveiliger tijdens zulke drukke dagen, omdat zij bijvoorbeeld lang moeten wachten of hun vlucht dreigen te missen. Dit is volgens De Unie Security niet wenselijk. Ook hiervan stellen bedrijven vast, dat het goed is dat beveiligers dit melden als zij met dit soort zaken te maken krijgen.

Volgens De Unie Security is het niet altijd zo zeer de ‘klacht’ van de werkdruk, maar beveiligers willen hun vak op de juiste manier uitoefenen en ervoor zorgen dat de veiligheid voorop staat. Deze geluiden kregen wij met name vanuit de groep bij HBS. Door de enorme drukte, snelheid en weinig inzet van collega’s is er niet gauw een gevoel van ‘het goed kunnen uitvoeren van het vak’. Ook hiervan geven zowel Schiphol als beveiligingsbedrijven aan, dat als beveiligers dit gevoel hebben, ze dit zeker moeten melden, want veiligheid is prioriteit!

De in 2016 verwachtte groei voor 2017 was volgens Schiphol vele malen lager ingeschat dan daadwerkelijk is gebleken. Schiphol heeft de groei aangepast en een maximale uitvraag gedaan bij de beveiligingsbedrijven tijdens de meivakantie. Het lastige blijft, geeft de luchthaven aan, dat het moeilijk te bepalen blijft wanneer de piekmomenten en dal momenten zijn. Hierdoor stonden er vaak lange rijen en massa’s mensen in de wachtrij bij de securitychecks. Daarnaast geeft Schiphol aan dat het op de luchthaven gaat om het groter geheel, namelijk de keten. Het is niet alleen de drukte bij de security, maar ook bij de vliegmaatschappijen aan de incheckbalies en bij de marechaussee.

Arbeidsomstandigheden

Er geldt te allen tijde het aangepast kledingprotocol. Bedrijven zullen hier ook over communiceren richting de zomer. Naast het zomerprotocol zien de vakbonden het gevaar van tillen van koffers ook voorbij komen. De handbagages van passagiers worden steeds zwaarder. Er is uitdrukkelijk door bedrijven gemeld dat opzetters niet verplicht zijn om de koffer van de passagier te tillen. Het is juist aan de beveiliger om mede te delen dat de passagier dat zelf moet doen, gezien het wellicht een koffer is die qua gewicht te zwaar is.

Bezetting naar de zomer toe

Naar de zomer toe zal de uitvraag maximaal blijven tot na de zomer. Daaromheen zullen er nog extra flexibele krachten beschikbaar moeten komen om zulke dagen als in de meivakantie te voorkomen. Dat er rijen zullen zijn in de zomer blijft, geeft Schiphol aan. Het gaat erom hoe dit te verwerken op een juiste en veilige manier zonder dat de beveiliger daardoor enorme werkdruk voelt. Naast volledige bezetting en extra flexibele krachten geeft Schiphol ook aan dat er eerdere opbouw en latere afbouw zal plaatsvinden. De lanes zullen hierdoor eerder toenemen, waardoor de drukte beter verspreid kan worden en de lanes zullen ook later afbouwen.

De Unie is content met de maatregelen die getroffen worden door Schiphol en beveiligingsbedrijven, echter zijn wij wel kritisch richting de zomer. De inschattingen die er zijn geweest door Schiphol, blijken niet altijd de juiste. De drukte is in ons optiek structureel en deze neemt steeds meer toe. Echter, is er niet overduidelijke bereidheid van Schiphol om hier structurele maatregelen in te nemen en dat vinden wij jammer. Wij blijven in gesprek met Schiphol en beveiligingsbedrijven en monitoren de ontwikkelingen.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger