In juni 2016 verscheen de rapportage over het TNO-onderzoek statijden na invoering van het nieuwe veiligheidsconcept op Schiphol.

Statijden

Het onderzoek van TNO, waar het onderzoek van vhp human resources een aanvulling op is, is in 2015/2016 alleen gedaan bij die functies die als gevolg van het nieuwe security-concept waren veranderd ten opzichte van de onderzoekssituatie in 2009.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger