Eind mei en begin juni hebben vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol een akkoord gesloten over de werkomstandigheden verbetering in de securityfilters.

We hebben afgesproken dat we regelmatig met elkaar rond de tafel zitten om de stand van zaken te bespreken. Dit gebeurt in een overleg tussen FNV, Schiphol en beveiligingsbedrijven en in de statijden-werkgroep waarin Schiphol, beveiligingsbedrijven en alle drie de vakbonden (De Unie, CNV en FNV) vertegenwoordigd zijn.