Op dinsdag 28 november is er door vakbonden gesproken met directie Securitas over de looptijden op Schiphol. Het gesprek vond plaats in een constructieve sfeer en heeft de volgende afspraken opgeleverd: •De werkgever biedt schoenen aan die geschikt zijn voor het lopen van grote afstanden. De werkgever zal communiceren welke opties er zijn als een medewerker andere schoenen of aanpassingen (zoals gel-zolen) nodig heeft. De werkgever bevestigt dat individuele aanpassingen via de bedrijfsarts mogelijk zijn.

  • Om de loopbelasting te verminderen wordt gekeken of het mogelijk is om over de dag te rouleren met posities waar ook gezeten kan worden (bijv. GWD).
  • De werkgever is van mening dat 4 patrouilles lopen tijdens een dienst een te grote belasting is. Daarom zullen voortaan maximaal 3 patrouilles per dienst worden ingepland.
  • Om de loopbelasting te verminderen wordt gekeken hoe meer sta-momenten tijdens een patrouille kunnen worden ingebouwd. Wendy Wunderlich zal met een kleine werkgroep pilots opzetten die dat gaan onderzoeken en testen. Als de pilots klaar zijn, zullen medewerkers via training-on-the-job ingewerkt worden in de nieuwe manier van patrouilleren. Verwachte invoering: voor eind 2017.
  • De werkgever zal zorgen voor eenduidige communicatie over de manier van werken en rust nemen.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger Collectief