Op 5 juli 2017 heeft De Unie samen met de andere vakbonden het half jaarlijks overleg gehad met Schiphol en beveiligingsbedrijven. Graag lichten wij de besproken punten toe.

HBS uitkomsten

Inmiddels zijn de resultaten HBS beeldschermwerk bekend. Beveiligingsbedrijven hebben dit gedeeld onder de medewerkers. Bedrijven zullen samen met Schiphol bekijken hoe de resultaten omgezet kunnen worden, voor zover dat mogelijk is, naar de praktijk.

Capaciteit zomer

Vakbonden hebben aangegeven zich zorgen te maken over de zomerdrukte. Het aantal passagiers blijft stijgen en daarmee neemt ook de werkdruk toe voor de beveiliger. Schiphol en beveiligingsbedrijven hebben aangegeven dat er extra capaciteit is aangetrokken om deze drukte op te vangen. Er is door Schiphol een extra uitvraag gedaan naar beveiligers en bedrijven. Ze zijn druk aan het werven, inwerken en opleiden om de mankracht klaar en inzetbaar te hebben voor de zomerdrukte.

Staan en lopen Securitas

De Unie en andere vakbonden krijgen vaak klachten van leden werkzaam bij Securitas, over lange afstanden die zij vaak moeten afleggen op een dag. Dit gaat soms wel over 30 kilometer die zij op een dag moeten afleggen. Securitas heeft het volgende aangegeven: medewerkers die dit qua gezondheid niet aankunnen dienen dit aan te geven bij de leidinggevende, waarna er een gesprek zal volgen over eventuele andere plekken tewerk stellen op Schiphol. Daarnaast stelt Securitas schoenen ter beschikking ter ondersteuning van de werkzaamheden en dus het vele lopen. Ook is er door Securitas aan medewerkers medegedeeld dat men mag zitten, maar niet in het zicht van passagiers.

Kledingprotocol

De Unie is tevreden met het kledingprotocol ingezet door Schiphol en beveiligingsbedrijven. Hier kan in onze optiek nu geen misverstand over verstaan, nu er een duidelijk afspraak is gemaakt over de termijn van het zomerprotocol. Dit betekent dat er niet elke dag op de temperatuurmeter gekeken hoeft te worden en dat scheelt veel discussie.

Tillen handbagage

Er is nogmaals bevestigd door Schiphol en beveiligingsbedrijven dat medewerkers niet verplicht zijn om de koffers van de passagiers te tillen op de band. Wij raden dit ook ten zeerste af in verband met gezondheidsredenen. Daarnaast zal er nogmaals door Schiphol en beveiligingsbedrijven kritisch gekeken worden naar de werkinstructie voor wat betreft de re-screen, omdat ook hier blijkt dat medewerkers vaak de koffer in zijn geheel door de re-screen haalt, terwijl volgens Schiphol dit niet de bedoeling is.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger