Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee ook de kwartaal overleggen bij Trigion. Het eerste overleg is inmiddels geweest en hieronder de punten die besproken zijn.

Artikel 95B
Wat ons in elk geval duidelijk is geworden na gesprekken met kaderleden is dat overgang zeer slecht begeleid word. Geen duidelijke antwoorden op vragen en geen tot weinig informatie, met name bij UWV. Trigion herkent zich niet in de geluiden en geeft aan dat er juist goed is samengewerkt met G4S (Zuid). Zij nemen het signaal wel degelijk serieus en gaan dit in de toekomst beter aanpakken, waarbij mensen nog meer informatie zullen ontvangen. Trigion wil haar goede wil tonen door dit in het noorden bij overgang van KPN beter aan te pakken. Als het goed is, hebben de mensen die het aangaat daarover ook een mail ontvangen.

Er is overigens nazorg voor de mensen die overgaan naar een nieuwe partij, hier is een speciaal
e-mailadres voor gemaakt vanuit Trigion.

De minuren bij overname; daar zijn onderling met de partijen afspraken over gemaakt. Dit verschilt per overname. Als je hier vragen over hebt, leg dit dan neer bij Trigion of bij de nieuwe partij.
Intrekken diensten
Vaker bereikt het geluid de vakbonden dat er diensten worden ingetrokken, maar die geen 3 uur betaald krijgen, wat wel zou moeten volgens de cao. Hiervan heeft Trigion aangegeven dat dit absoluut niet kan en mag. Mochten er leden zijn die hiermee te maken hebben, geef dat bij ons aan via info@uniesecurity.nl. Wij zullen dit dan doorzetten naar Trigion.
COA locaties
De mensen op COA locaties, waarvan bekend is dat deze gaan sluiten worden herverdeeld of als het inleen betreft wordt het dienstverband stopgezet.

Aanmelden ‘wakkerplicht’ UWV
Dit is een vaker gehoorde klacht vanuit medewerkers. Trigion heeft toegezegd dat er een nieuwe procedure volgt. Dit zal vervolgens met de OR besproken worden.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger