Wat doen kaderleden?

De Unie Security heeft veel leden bij G4S, Trigion en Securitas. Maar ook bij middelgrote en kleine beveiligingsbedrijven. Bij een aantal beveiligingsbedrijven heeft De Unie Security actieve kaderleden. Onze kaderleden hebben we georganiseerd in verschillende bedrijfsledengroepen (BLG’s).

Een BLG geeft zaken die spelen op de werkvloer door aan onze collectieve belangenbehartiger. Zo weet hij wat er leeft en kan daar actie op ondernemen. Het werkt ook de andere kant op. Onderwerpen die spelen in de particuliere beveiliging kan onze collectieve belangenbehartiger afstemmen met onze kaderleden. Zo krijgt hij snel een indruk hoe de medewerkers aankijken tegen de onderwerpen die tussen werkgevers en vakbonden besproken worden. Kortom, als kaderlid denk je mee om de belangen van particuliere beveiligers op een goede wijze te behartigen.

Wil je ook direct meepraten en meedenken met collega’s en met onze collectieve belangenbehartiger over actuele zaken? Neem dan contact met ons op. Dan bekijken we samen welke bijdrage jij wilt en kunt leveren. Ons telefoonnummer is 0345-851963

LBUS

Een aantal kaderleden uit de BLG’s hebben zitting in het Landelijk Bestuur Unie Security (LBUS). In het LBUS bespreken we onderwerpen die niet specifiek zijn voor een beveiligingsbedrijf, maar die spelen voor elke particuliere beveiliger. Het LBUS kiest ook de kaderleden die samen met onze collectieve belangenbehartiger deelnemen aan de cao-onderhandelingen.

De huidige samenstelling van het LBUS is als volgt:

Voorzitter
Michiel Brusse (Trigion)

Vicevoorzitter
Giovanni Eduardo (CTSN)

Secretaris
Marten Douna (Securitas), 1e secretaris
Ed Horstman (G4S Secure Solutions), 2e secretaris

Leden
Gerard Gerritsma (Trigion)
Mario Dost (Trigion)
Jacqueline Panneman (Securitas)
Danny van der Linden (Securitas)
Marlies Muis-van der Schoor (G4S Aviation Security)
Ernst de Vos (G4S Secure Solutions)
Gerard Heij (Brink’s)

Onze bedrijfsledengroepen

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie

MELD JE VANDAAG NOG AAN ALS LID VAN DE UNIE SECURITY

Aanmelden