Op 5 maart 2024 informeerde belangenbehartiger Hans Korver, de leden over de status van de onderhandelingen voor een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. Op 11 maart 2024 zaten we weer met de werkgevers om tafel over de cao. Naar aanleiding van dat overleg, hebben De Unie en haar collegabonden een gezamenlijke nieuwsbrief opgesteld. Hieronder lees je de inhoud van onze gezamenlijke nieuwsbrief.

Waar staan we nu?

Na drie keer onderhandelen is er nog geen nieuwe cao Particuliere Beveiliging.

De onderhandelingen voor goede afspraken voor de cao verlopen stroef. De werkgevers willen dit jaar geen verhoging van de lonen. Terwijl de vakbonden wel verbeteringen willen in de cao. Verbeteringen zoals meer koopkracht, een goede balans werk-privé en goede onkostenvergoedingen.

Daarnaast hebben de leden van één van de vakbonden aangegeven wat zij belangrijk vinden om aangepast te krijgen in de cao. De top 5 die daaruit kwam is:

  1. Koopkrachtbehoud en koopkrachtverbetering
  2. Overwerk vanaf 144 uur
  3. Betere onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding
  4. Goede balans werk-privé
  5. Geen indexatie van het verlof

De werkgevers lijken op dit moment geen concrete afspraken te willen maken om het werken in de Particuliere Beveiliging weer aantrekkelijk te maken.

Gelukkig zitten de drie vakbonden op één lijn als het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden en willen wij wèl fatsoenlijke afspraken maken!

Op 8 april 2024 praten we verder. Wil jij invloed hebben op jouw cao? Laat je stem dan horen en mail naar Hans Korver wat jij belangrijk vindt en of je het eens bent met de onderwerpen die wij hiervoor benoemd hebben.

Na 8 april informeren we de leden over de voortgang van onze gesprekken met de werkgevers.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar Hans Korver: hans.korver@uniesecurity.nl.