De uitslag van de stemming over het sociaal plan is op dinsdag 15 juni 2021 bekend geworden. In dit nieuwsbericht lees je de uitslag en hoe De Unie je in het vervolg van het traject kan ondersteunen.

De stemmingsuitslag en de status van het sociaal plan

Van de Unie-leden heeft 44% ingestemd met het sociaal plan. Dat betekent dat een meerderheid van onze achterban ontevreden is over de inhoud van het plan. Uit de reacties van onze leden blijkt dat het grootste pijnpunt de grens van 100 km reisafstand en de 1,5 uur reisduur is. Ik heb Brink’s geïnformeerd over de uitslag van de stemming en het grootste bezwaar van onze achterban. Omdat een meerderheid van de Unie-leden tegen het plan heeft gestemd, ondertekent De Unie het sociaal plan niet.

De achterban van FNV en CNV heeft in meerderheid wel ingestemd met het sociaal plan. Jouw werkgever zal daarom het sociaal plan afsluiten met FNV en CNV.

Tijdens de onderhandelingen van het sociaal plan hebben we afgesproken dat Brink’s het sociaal plan als cao aanmeldt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betekent dat het sociaal plan een collectieve arbeidsvoorwaarde wordt. Dat heeft als gevolg dat het sociaal plan op elke werknemer van Brink’s van toepassing wordt. Dus ook op leden van De Unie en op werknemers die geen lid zijn van een vakbond.

Ondersteuning door De Unie

Een reorganisatie brengt altijd onrust, onvrede en onzekerheid met zich mee. Of je nu direct geraakt wordt of niet, het houdt veel medewerkers bezig. Weet dat De Unie er voor je is om je individueel te ondersteunen. Dat maakt onderdeel uit van je lidmaatschap.

Zo beantwoorden we de vragen die je hebt over de uitwerking van het sociaal plan en de reorganisatie.

Eindigt je dienstverband bij Brink’s door de reorganisatie? Laat dan de vaststellingsovereenkomst (vso) controleren door De Unie, voordat je jouw handtekening daaronder zet. Dat geldt zowel als je gedwongen Brink’s moet verlaten of als je kiest voor de vrijwillige vertrekregeling. Wij weten welke bepalingen belangrijk zijn in een vso zodat die jouw recht op WW niet in gevaar brengt. Ook kunnen we de beëindigingsvergoeding voor je narekenen.

Het is ook denkbaar dat je een andere baan vindt buiten Brink’s. Je ontvangt dan een arbeidsovereenkomst bij je nieuwe werkgever. Laat ook die controleren door De Unie, voordat je tekent.

Verder biedt het sociaal plan een aantal voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken als je Brink’s gaat verlaten. Zoals de inzet van een outplacementbureau of de inzet van een financiële adviseur. De Unie heeft deze expertises niet zelf in huis, maar heeft wel een outplacementbureau en financieel adviesbureau die wij aanbevelen. De kosten hiervoor worden gedekt door het sociaal plan. Wil je een goed outplacementbureau of een goed financieel adviesbureau inschakelen? Wij kunnen je daarbij helpen.

Dus, wil je graag individueel ondersteund worden door De Unie? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of via 0345-851 963.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06-5252 2073.