Schiphol

Home/Schiphol

Schiphol beveiliging berichten

Overzicht van Unie Security berichten die betrekking hebben op Schiphol beveiliging in het algemeen.

Bericht aan medewerkers Procheck International

Gisteren heb je te horen gekregen dat Procheck International per 1 januari 2019 niet meer bestaat. Dat moet ongetwijfeld als een onwerkelijke boodschap bij je binnengekomen zijn. Mijn collega Raja Boes was gisteren aanwezig. Misschien heb je hem gezien en gesproken. Ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel vragen hebt over deze boodschap en [...]

29 juni 2018|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Bericht aan medewerkers Procheck International

Gesprek n.a.v. looptijden Securitas Schiphol

Op dinsdag 28 november is er door vakbonden gesproken met directie Securitas over de looptijden op Schiphol. Het gesprek vond plaats in een constructieve sfeer en heeft de volgende afspraken opgeleverd: •De werkgever biedt schoenen aan die geschikt zijn voor het lopen van grote afstanden. De werkgever zal communiceren welke opties er zijn als een [...]

29 november 2017|Schiphol, Securitas|Reacties uitgeschakeld voor Gesprek n.a.v. looptijden Securitas Schiphol

Overleg Schiphol en beveiligingsbedrijven

Op 20 november 2017 heeft De Unie samen met de andere vakbonden het halfjaarlijkse overleg gehad met Schiphol en beveiligingsbedrijven. Graag lichten wij de besproken punten toe.  Geluidsoverlast Er komen nog steeds klachten binnen over de geluidsoverlast die beveiligers ervaren bij het werken op de lanes. Schiphol heeft aangegeven dat er vorig jaar metingen zijn [...]

22 november 2017|Schiphol, Securitas|Reacties uitgeschakeld voor Overleg Schiphol en beveiligingsbedrijven

Overleg vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol

Het overleg met Schiphol, beveiligingsbedrijven en vakbonden heeft niet geleid tot een bevredigend en geruststellend resultaat. Er zijn een drietal zaken besproken met elkaar, te weten werkdruk, arbeidsomstandigheden en bezetting. Werkdruk Beveiligingsbedrijven gaven aan in het gesprek dat de werkdruk hoog is. Dat geeft druk op het voorgebied met name: de lanes zelf is het [...]

Overleg vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol

De meivakantie heeft een enorme drukte gebracht op Schiphol. Enorme lange wachtrijen de voor passagiers, maar ook enorme werkdruk voor beveiligers op Schiphol. De Unie Security vindt het uiterst vreemd dat Schiphol dit op deze manier heeft laten gebeuren. Ons inziens moet een luchthaven van te voren al het inzicht kunnen hebben in de drukte [...]

Publicatie rapport vhp: onderzoek naar pauzetijden

In juni 2016 verscheen de rapportage over het TNO-onderzoek statijden na invoering van het nieuwe veiligheidsconcept op Schiphol. Statijden Het onderzoek van TNO, waar het onderzoek van vhp human resources een aanvulling op is, is in 2015/2016 alleen gedaan bij die functies die als gevolg van het nieuwe security-concept waren veranderd ten opzichte van de [...]

30 november 2016|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Publicatie rapport vhp: onderzoek naar pauzetijden

Update werkomstandigheden verbetering security Schiphol

Eind mei en begin juni hebben vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol een akkoord gesloten over de werkomstandigheden verbetering in de securityfilters. We hebben afgesproken dat we regelmatig met elkaar rond de tafel zitten om de stand van zaken te bespreken. Dit gebeurt in een overleg tussen FNV, Schiphol en beveiligingsbedrijven en in de statijden-werkgroep waarin Schiphol, [...]

4 augustus 2016|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Update werkomstandigheden verbetering security Schiphol

Aanvullend onderzoek HRF agents

In opdracht van het Sociaal Fonds Particuliere beveiliging voerde TNO van december 2015 tot en met april 2016 onderzoek uit naar de fysieke en mentale belasting van luchthavenbeveiligers op Schiphol. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de eerder verschenen brochure ‘Veilige grenzen voor statijden’, uitgegeven door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.  In juni [...]

25 juli 2016|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Aanvullend onderzoek HRF agents

Akkoord over het verlagen van de statijd.

Het is al weer een tijd geleden dat TNO haar onderzoek heeft afgerond naar statijden. Dit onderzoek heeft inmiddels al effect gehad. De Unie Security heeft met Schiphol en de beveiligingsbedrijven een akkoord bereikt over het verlagen van de statijd naar 120 minuten vanaf 1 september 2016.  

5 juli 2016|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Akkoord over het verlagen van de statijd.

Oproep tot melden statijd-overtredingen

Met alle afspraken die er zijn gemaakt tussen vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol is het voor De Unie Security van belang om te monitoren of bestaande en gemaakte afspraken wel nageleefd worden. Daarvoor is het van belang dat onze leden en de niet-leden statijd-overtredingen bij ons melden. Dit kan heel eenvoudig! Meld maximale statijd overtredingen aan ons [...]

21 juni 2016|Schiphol|Reacties uitgeschakeld voor Oproep tot melden statijd-overtredingen