De coronacrisis grijpt stevig in op ons dagelijks leven. Zowel privé als op het werk. Hopelijk ben je nog gezond en blijf je dat ook.

Gezond blijven is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Maar vooral onder beveiligers is dit een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Logisch! Want als beveiliger kun je niet altijd de 1,5 meter afstand tot andere personen bewaren. En je komt in situaties waar ook veel andere mensen komen of zijn geweest. Je loopt dus een verhoogd risico vergeleken met veel andere werknemers in Nederland.

De Unie krijgt veel vragen over wat werkgevers nu aan extra beschermingsmaatregelen moeten en kunnen nemen om het risico voor de beveiligingsmedewerkers zo klein mogelijk te houden. In dit nieuwsbericht geven we inzicht in de rechten en plichten van werkgevers en werknemers over dit onderwerp.

Wat staat er in wet- en regelgeving?

Er is geen wet- of regelgeving die beschrijft welke concrete beschermingsmaatregelen een werkgever moet nemen in een situatie zoals de coronacrisis. Feitelijk geldt in deze situatie de algemene regel:een werkgever moet zorgen voor een veilige en hygiënische werkomgeving.

Over deze algemene regel kun je aardig wat discussie voeren: wanneer is een werkomgeving nu veilig en hygiënisch genoeg? Dat geldt zeker bij risicovolle werkzaamheden als visitatie, temperatuur meten, EHBO verlenen of aanhouden van personen.

De bedoeling van de wetgever is dat werkgevers en werknemers hierover in overleg gaan met elkaar. De Unie vindt het belangrijk dat in dat overleg niet alleen de richtlijnen van de overheid als uitgangspunt dienen, maar vooral ook het gevoel van veiligheid bij de medewerkers. Juist nu roept De Unie werkgevers op om als het gaat om beschermingsmaatregelen ruimhartig invulling te geven aan een andere belangrijke wettelijke plicht van werkgevers: het tonen van goed werkgeverschap.

In die lijn past het in voldoende mate verstrekken van handschoenen en desinfecterende gel op de beveiligingsplekken waar beveiligers in contact komen met andere mensen of waar het niet altijd mogelijk is de 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren. En hoewel de RIVM-richtlijnen mondkapjes niet als noodzakelijk beschrijven, kunnen mondkapjes wel degelijk helpen bij het vergroten van het gevoel van veiligheid bij jou en je collega’s. Het probleem is alleen dat mondkapjes erg schaars zijn en ten eerste zijn bedoeld voor de zorg. Maar als ze wel beschikbaar komen, is het een beschermingsmaatregel waar je bij je werkgever om kan vragen.

Heb je het gevoel dat je jouw werk niet veilig en/of hygiënisch kan uitvoeren? Ga dan direct met je leidinggevende in overleg hierover. Schakel ook je ondernemingsraad (of een andere personeelsvertegenwoordiging in jouw bedrijf) in om het gesprek hierover met jouw werkgever aan te gaan.

Moet mijn werkgever bescherming regelen of de klant waar ik voor werk?

Jouw werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen van een veilige en hygiënische werkomgeving. Maar in de beveiliging heeft hij daar vaak de medewerking van de klant bij nodig. Jouw werkgever kan niet zomaar een plexiglas scherm in een balie bij een klant schroeven bijvoorbeeld. Daarvoor moet hij in overleg met de klant.

Hoe het ook zij, jouw werkgever blijft als eerste verantwoordelijk om voor jou een veilige en hygiënische werkomgeving te creëren. Heb je het idee dat jouw werkomgeving niet veilig of hygiënisch genoeg is? Spreek je werkgever hier dan op aan. Rechtstreeks via je leidinggevende of via jouw ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordiging.

Wat kun je zelf doen?

De coronacrisis is een situatie die uniek is. We hebben in Nederland zelden een situatie meegemaakt die ons leven zo ontregelde. Jouw werkgever heeft daarom ook niet op alle vragen direct een antwoord. Soms is het voor hem ook improviseren om te bedenken hoe hij het beste jouw werkomgeving voldoende veilig en hygiënisch kan krijgen.

Probeer daarom zelf ook na te denken over creatieve oplossingen op jouw werkplek. Jij kent jouw werkplek immers als beste. Zo kun je als je iemand moet inwerken, of bij een aflossing werk moet overdragen, dat misschien wel voor een groot deel ook met een afstand van 1,5 meter doen tot jouw collega. Dat is niet zo handig en gezellig misschien, maar kan wellicht wel voor een groot deel. Of kun je jouw rustpauze op een andere en rustigere plek houden dan je normaal zou doen.

Ik realiseer me dat zelf een oplossing verzinnen lang niet altijd mogelijk is. Maar als je een oplossing weet, deel die dan met je werkgever. Dat kan jouw collega’s ook helpen.

Wat doet De Unie voor je?

De Unie vraagt bij de beveiligingsbedrijven voortdurend aandacht voor een veilige en hygiënische werkomgeving. Daarnaast kun je bij ons terecht wanneer het je niet lukt om jouw werkgever te bewegen problemen met de veiligheid en hygiëne op jouw werkplek op te lossen. Onze speciale coronahelpdesk geeft je dan advies wat je in zo’n geval het beste kan doen.

Vragen of opmerkingen?

Zoals je in dit nieuwsbericht kunt zien hebben we niet een concreet pakketje met maatregelen om jouw werkplek meteen veiliger en hygiënischer te maken. Je hebt daarvoor echt jouw werkgever nodig.

Komt jouw werkgever onvoldoende in beweging op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze coronahelpdesk via 0345-851963 of via sc@unie.nl.

Heb je andere specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06 – 5252 2073.