In de cao Particuliere Beveiliging hebben we een afspraak gemaakt over jouw loonsverhoging per loonperiode 1/2024. Die wordt 6,2%.

Waar komt dit percentage vandaan?

De loonsverhoging is feitelijk uit twee delen opgebouwd. Het eerste deel is het deel van de loonsverhoging van 2023 die we een jaar hebben uitgesteld in de cao. Dat percentage is 6%.

Daarnaast hebben we afgesproken dat daar bovenop het inflatiecijfer (CPI) van 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023 komt. De referteperiode van 1 oktober t/m 30 september staat al jaren in de cao PB. Ook nu hanteren we die.

Het inflatiecijfer over 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023 is 0,2%. Samen met de 6% wordt de totale loonsverhoging per loonperiode 1/2024 dus 6,2%.

Wanneer starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao?

Oorspronkelijk zouden we op 6 november 2023 starten met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. We hebben er echter voor gekozen om een andere aanpak te hanteren. De manier waarop we het de afgelopen jaren deden, leidde namelijk altijd tot zeer moeizame onderhandelingen. Daarbij zat er altijd  zowel aan werkgevers- als aan vakbondskant weinig beweging in de standpunten.

Maar de sector Particuliere Beveiliging staat wel voor allerlei uitdagingen. Er zijn nog veel vacatures, er stoppen best veel beveiligers met hun vak, een groeiende behoefte aan een betere
werk-/privé­balans, de technologische ontwikkelingen versnellen, grensvervaging tussen verschillende functies op verzoek van opdrachtgevers, enz., enz. We moeten dus op een aantal hoofdthema’s belangrijke keuzes maken. Een deel daarvan moeten we op korte termijn maken, een deel daarvan is voor de meer lange termijn.

De Unie Security, haar collega-bonden en de werkgevers zijn begonnen deze hoofdthema’s uit te werken als voorbereiding op de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Dat hebben we gedaan op 2 oktober, in aparte werkgroepen gedurende oktober en vervolgens op 6 november weer gezamenlijk. Op 4 december hebben we een volgende bijeenkomst. Dan bespreken we onze ideeën voor de hoofdthema’s die we in de volgende cao’s moeten regelen met onze landelijke kaderledengroepen en met een bredere afvaardiging van werkgevers. Bij De Unie Security heet die landelijke kaderledengroep het LBUS.

Op 4 december bepalen we tevens de vervolgstappen om tot een nieuwe cao te komen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.