De Unie en FNV hebben de cao G4S Aviation Security opgezegd. CNV heeft dat (nog) niet gedaan. In dit bericht lees je wat dit precies betekent.

De cao G4S Aviation Security

G4S is lid van de werkgeversvereniging NVB (Nederlandse VeiligheidsBranche). De NVB is één van de ondertekenaars van de cao Particuliere Beveiliging (PB). Daarmee is G4S gebonden aan de cao PB.

G4S Aviation Security heeft echter een eigen cao. Ze moet voor het voeren van die cao dispensatie aanvragen bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Je mag namelijk niet zomaar afwijken van de cao PB. Omdat het SFPB de cao in zijn totaliteit iets beter vond dan de cao PB, heeft het SFPB de cao G4S AS gedispenseerd.

De cao G4S AS liep af op 30 september 2020. Net als de dispensatie voor de cao.

Vanaf juni 2020 hebben De Unie en haar collegabonden onderhandeld over een nieuwe cao G4S AS. We zijn uiteindelijk begin dit jaar tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Maar het proces liep vast bij de tekstuele uitwerking van de nieuwe cao. Vooral vanwege de discussie over de Schipholuren. De vakbonden zijn het namelijk niet eens met de manier waarop G4S AS omgaat met de arbeidstijdverkorting die in de particuliere beveiliging voor de beveiligingsbedrijven op Schiphol is afgesproken.

De Unie heeft teruggekeken naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao G4S AS. We zijn daar lang mee bezig geweest, terwijl er inhoudelijk in het onderhandelingsresultaat niet veel is afgesproken. G4S AS wilde een aantal bepalingen versoberen en wij hadden een aantal wensen om op te nemen in de nieuwe cao. Er bleek geen ruimte voor de nieuwe wensen en van onze kant ook niet voor de versoberingen. G4S AS heeft altijd geroepen een eigen cao belangrijk te vinden, om zo aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers. Dat blijkt wat ons betreft onvoldoende uit het resultaat van de cao-onderhandelingen.

Daar komt bij dat G4S AS nieuwe mensen aanneemt onder de werkingssfeer van de cao PB. Daarmee ondermijnt G4S AS in onze ogen haar eigen cao.

Gelet op voorgaande zien De Unie en FNV geen reden om de cao G4S AS voort te zetten.

Wat betekent dit nu voor jou?

Als de cao PB op jou van toepassing is, verandert er niets voor je. Die blijft gewoon van toepassing.

Heb je echter in jouw arbeidsovereenkomst staan dat de cao G4S Aviation Security van toepassing is, dan verandert er wel wat voor je.

De arbeidsvoorwaarden van de cao G4S AS blijven in principe van toepassing. Maar de cao PB is een zogenaamde minimum-cao. Dat betekent dat de G4S AS geen bepalingen mag bevatten die minder zijn dan in de cao PB. En dat is wel het geval. Het SFPB heeft altijd gevonden dat de cao G4S AS in zijn totaliteit beter was dan de cao PB, maar op onderdelen geldt dat niet. Zolang er geen nieuwe gedispenseerde cao G4S AS komt, mag dit niet.

Kortom, op onderdelen zullen jouw arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren. Namelijk op die onderdelen waarop de cao PB beter is dan de cao G4S AS. Waar de G4S AS beter is dan de cao PB, houd je jouw arbeidsvoorwaarden van de cao G4S AS.

Maar hoe bepaal je nu per arbeidsvoorwaarde welke cao beter is? Voor sommige arbeidsvoorwaarden is duidelijk dat de cao G4S AS beter is. Voor sommige arbeidsvoorwaarden is duidelijk dat juist de cao PB beter is. Maar over aardig wat arbeidsvoorwaarden kun je in een discussie terechtkomen.

De Unie vindt dat jij als werknemer deze discussie met je werkgever niet moet voeren. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de vakbonden om met G4S AS een protocol af te spreken waarin we duidelijk aangeven welke arbeidsvoorwaarden precies op jou van toepassing zijn.

In de brief die De Unie en FNV vorige week aan jouw werkgever hebben gestuurd, hebben wij G4S AS opgeroepen om met ons in overleg te gaan om dat protocol op te stellen. Wij hebben nog geen reactie ontvangen op onze brief.

Het opstellen van het protocol zal wel enige tijd in beslag nemen, is mijn verwachting. Omdat de dispensatie van de cao G4S AS afliep op 30 september 2020, zal het protocol met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1 oktober 2020. Dat is logisch en klinkt eenvoudig, maar is voor G4S AS uitvoeringstechnisch best ingewikkeld. Daarom verwacht ik dat het wel even duurt voordat het nieuwe protocol er ligt. Weet dat De Unie zich zal inzetten om het protocol zo snel mogelijk af te spreken.

Zodra ik iets kan melden over de voortgang van het protocol, informeer ik je daarover.

CNV heeft de cao (nog) niet opgezegd

CNV heeft de cao nog niet opgezegd. Ze vraagt aan haar leden of ze dat alsnog moet doen.

Als de leden van CNV besluiten de cao niet op te zeggen, kan CNV in theorie zelfstandig een nieuwe cao G4S AS afspreken met jouw werkgever. Echter deze cao moet worden gedispenseerd door het SFPB, wil ze geldig worden. Omdat De Unie en FNV de cao hebben opgezegd is de kans (bijna) nul dat dit gebeurt. En zolang er geen dispensatie is, moet G4S AS minimaal de cao PB hanteren. En belanden we dus in de situatie van het protocol, zoals hiervoor beschreven.

Vragen of opmerkingen?

Ik, belangenbehartiger Hans Korver,  kan me voorstellen dat je de situatie die nu is ontstaan best een beetje spannend vindt. Of dat je er vragen over hebt. Heb je behoefte aan een nadere toelichting, laat het dan onze kaderledengroep weten via g4saviation@uniesecurity.nl.