Elk jaar gaat jouw loon per loonperiode 1 omhoog. Voor jouw verlofuren geldt dat helaas niet. De geldelijke waarde van de verlofuren blijft gelijk bij een jaarwisseling. Concreet betekent dit dat jouw verlofsaldo aan het begin van loonperiode 1 wordt verlaagd met de afgesproken loonsverhoging. Zo is dat afgesproken in de cao Particuliere Beveiliging. Graag zien we deze afspraak verdwijnen uit de cao. Maar voor nu hebben we het ermee te doen.

Discussie over verlaging verlofsaldo per lp1/2023

Dit jaar ontstond er discussie tussen de vakbonden en de werkgevers over de mate waarin het verlofsaldo moest worden verlaagd. Dat had er mee te maken dat het uurloon dit jaar om twee redenen omhoogging:

  1. met 8,5% vanwege de reguliere loonsverhoging;
  2. daarnaast met 5,6% omdat de fulltimenorm is verlaagd van 152 uur naar 144 uur.

Een deel van de werkgevers heeft het verlofsaldo per loonperiode 1/2023 met 14,5% verlaagd. Een ander deel heeft 8,5% toegepast.

De discussie hierover tussen vakbonden en werkgevers heeft tot in mei 2023 geduurd. Dat heeft zo lang geduurd, omdat er ook op andere punten over de nieuwe cao-tekst discussie ontstond tussen vakbonden en werkgevers. En deze punten hingen met elkaar samen.

Word nu gratis lid!

 

Wat is het nu geworden?

We hebben afgesproken dat het verlofsaldo met 8,5% per loonperiode 1/2023 wordt verlaagd. Als jouw werkgever jouw verlofsaldo met de jaarwisseling met 14,5% heeft verlaagd, moet jouw werkgever dit dus aanpassen.

Neem in dat geval contact op met jouw werkgever om jouw verlofsaldo aan te passen. Je kunt daarbij deze nieuwsbrief meenemen.

Heeft jouw werkgever jouw verlofsaldo per loonperiode 1/2023 met 14,5% verlaagd en wil hij dat niet aanpassen? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl. Als je bij ons betalend lid bent, gaan wij je dan ondersteunen om jouw verlofsaldo aangepast te krijgen.

Algemene vragen of opmerkingen?

Heb je algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Hans Korver op. Hij is bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.