Na het statijden onderzoek van TNO is er een vervolg onderzoek gedaan door VHP naar de pauze tijd. Daarin is door sociale partners gevraagd aan VHP om te onderzoeken of de pauzetijd van 15 minuten wel voldoende is voor het herstel van het lichaam.

De VHP heeft onderzoek gedaan naar de verschillende pauzetijden (15, 20 en 25 minuten), waarbij het minimale volgens het TNO onderzoek 15 minuten moest zijn. Naast de duur van de pauze is er ook onderzoek gedaan naar de invulling van de pauze en hoe dit zich verhoudt tot herstel.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat een pauzetijd van 15, 20 en 25 minuten geen verschil maakt op het herstel. Daarnaast heeft men geconstateerd dat invulling van de pauze wel verschil kan maken, maar werknemers graag deze op eigen manier blijven besteden.

Sociale partners hebben naar aanleiding van het onderzoek van VHP besloten, dat de pauzetijd 15 minuten moet zijn exclusief looptijd! Er is duidelijk door De Unie gesteld dat er bedrijven zijn die pauzetijden uitgeven inclusief looptijd, maar dat dit is niet conform cao. Er is duidelijk de nadruk gelegd op een pauzetijd van 15 minuten exclusief de looptijd.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger