Op dinsdagmiddag 26 januari 2021 – en mogelijk daarna ook nog in een tweede termijn – behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over uitbreiding van het taakstrafverbod. Dit verbod gaat gelden voor geweldplegingen tegen verschillende professionals die een publieke taak uitoefenen (politie, brandweer, ambulancepersoneel, et cetera). In het wetsvoorstel dat nu voorligt geldt de uitbreiding van het taakstrafverbod niet voor beveiligers.

Laat jouw mening weten

De Unie Security vindt het terecht dat het kabinet mensen die geweld plegen tegen politie, brandweer, ambulancepersoneel of BOA’s niet meer wil laten wegkomen met een kale taakstraf. Wij vinden echter dat dit ook moet gelden voor diegenen die het gemunt hebben op beveiligers.

Wij pleiten niet voor een wijziging van de WPBR (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus), maar wel voor erkenning dat ook beveiligers professionals zijn die hun taken in de publieke ruimte uitoefenen. En dus op dezelfde manier van bescherming kunnen rekenen.

De VVD-fractie heeft een voorstel gedaan om het wetsvoorstel aan te passen en deze ook te laten gelden voor beveiligers. De werkgeversorganisaties ondersteunen dit initiatief. Jij kunt dit initiatief ook steunen door deze tekst te mailen aan de mailadressen die ook in de bijlage zijn opgenomen.

De wetsbehandeling is al snel. De behandeling is namelijk vervroegd vanwege de demissionaire status van het kabinet. Laat de Tweede Kamer daarom snel weten wat je er van vindt!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Hans Korver, op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.