Op 30 januari 2023 bereikten we een onderhandelingsresultaat over het openbreken van de huidige cao en het verlengen van de cao met 9 maanden. Begin maart werd duidelijk dat een meerderheid van onze leden instemde met het onderhandelingsresultaat.

Aanpassen cao-tekst

In maart is er daarom een redactiecommissie in het leven geroepen om de cao-tekst aan te passen op de afspraken van het onderhandelingsresultaat. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad.

Een deel van de tekst was gemakkelijk aan te passen. Maar op een aantal punten ontstond er een inhoudelijke discussie tussen de vakbonden en de werkgevers. Het heeft even geduurd alvorens we daaruit waren.

Op 12 juni 2023 is er dan toch een klap gegeven op de tekst van de cao die loopt tot en met loonperiode 3 2024. De tekst van de cao vind je hier en kun je lezen op Cao downloaden voor beveiligers | De Unie Security.

Heb je input voor de nieuwe cao?

De nieuwe cao heeft dus een beperkte looptijd. Dat betekent dat we in oktober/november dit jaar beginnen met de onderhandelingen voor de volgende cao.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de cao-partijen om vanaf december 2022 uitgebreid te onderhandelen over een nieuwe cao. Gelet op de intensieve en lastige discussie over de loonafspraken in de huidige cao, besloten we in januari 2023 om alleen over dat onderwerp afspraken te maken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de opengebroken en verlengde cao. Veel van onze input voor een nieuwe cao is daarom niet behandeld. Dat geldt ook voor de input van de andere cao-partijen.

Onze oorspronkelijke input kun je teruglezen in onze voorstellenbrief van december 2022. Veel van deze input staat uiteraard gewoon nog overeind. Maar we zijn inmiddels een paar maanden verder. Daarom ben ik benieuwd of jij nog punten hebt aanvullend aan de punten die in onze voorstellenbrief van december 2022 staan.

Wensen voor de volgende cao kun je kenbaar maken tot en met dinsdag 11 juli 2023 via een mail aan hans.korver@uniesecurity.nl. Op basis van de voorstellenbrief van december 2022 en de nieuwe input, wordt er een nieuwe voorstellenbrief voor de volgende cao gemaakt.

Algemene vragen of opmerkingen?

Heb je algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Hans Korver op via hans.korver@uniesecurity.nl.