De Particuliere Beveiliging stapt per 1 januari 2025 over naar het nieuwe pensioenstelsel. De Unie, haar collega-bonden en de werkgevers hebben onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2025. De werkende leden van De Unie Security hebben hun stem hierover kunnen uitbrengen. De gepensioneerde leden van De Unie Security hebben advies gegeven over wel of niet invaren van het pensioenvermogen in de nieuwe regeling.

Uitslag stemming

Een ruime meerderheid van onze werkende leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De gepensioneerden hebben unaniem geadviseerd om het pensioenvermogen in te varen.

Ook de achterbannen van FNV, CNV en de werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Vervolg

Het onderhandelingsresultaat is verwerkt in het formele document dat we moeten inleveren bij De Nederlandsche Bank. Dit formele document is het transitieplan.

Het deel van het transitieplan dat de sociale partners moesten schrijven is nu klaar. Het pensioenfonds moet daar nog wat tekst aan toevoegen. Nadat dit is gebeurd, sturen we het transitieplan ter beoordeling aan De Nederlandsche Bank.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn over het pensioen, zullen we dat communiceren.