De overheid heeft een aantal jaren geleden de WW versoberd. Zo is de maximale duur van de WW teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Daarnaast bouw je minder WW-rechten per arbeidsjaar op vergeleken met voorheen.

Vakbonden en werkgevers hebben op landelijk niveau afspraken met elkaar gemaakt om deze versobering te compenseren. Ze hebben daartoe de Stichting Private Aanvulling WW (PAWW) in het leven geroepen. Sinds een aantal jaren kunnen werknemers via een collectieve overeenkomst aangesloten worden bij de PAWW-regeling. De werknemers die vallen onder cao Particulier Beveiliging zijn aangesloten bij de regeling.

G4S AS sluit aan bij de PAWW

De huidige cao G4S Aviation Security is gedispenseerd van de cao PB. De Unie Security en haar collegabonden hebben bij die dispensatieverlening als voorwaarde gesteld dat de werknemers van G4S AS uiterlijk op 1 december 2020 verzekerd zouden worden voor de PAWW-regeling. Zodat op dit punt de cao van G4S AS gelijkwaardig is met die van de Particuliere Beveiliging.

G4S Aviation Security sluit dan ook per 1 december 2020 aan bij de PAWW-regeling.

Wat betekent dat voor jou?

G4S AS betaalt de wettelijke WW-premie, net zoals alle andere werkgevers in Nederland. De premie voor de PAWW betaal je echter zelf. Ook dat is hetzelfde als in de rest van Nederland.

De premie in 2020 is 0,4% van je bruto salaris. Jouw werkgever houdt dit automatisch maandelijks in op je salaris. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

De landelijk vastgestelde premie in 2021 is overigens 0,5%. In 2022 is de premie 0,6%.

Wanneer recht op PAWW?

Je bent al volledig verzekerd voor de PAWW als je 1 maand premie hebt betaald. Dat werkt dus anders dan de WW. WW-rechten bouw je namelijk gestaag op.

Als je werkloos wordt en je hebt geen nieuwe baan, kun je WW aanvragen. Een PAWW kun je pas aanvragen als je WW-uitkering bijna is afgelopen. De PAWW komt dus na je WW. Hopelijk heb je die PAWW nooit nodig, omdat je snel genoeg een nieuwe baan hebt gevonden.
Meer achtergrondinformatie over de PAWW vind je op https://spaww.nl/werknemers/.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.