De Particuliere Beveiliging stapt per 1 januari 2025 over naar het nieuwe pensioenstelsel. De Unie, haar collegabonden en de werkgevers hebben onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2025. De leden mogen uiteraard hun stem uitbrengen op het onderhandelingsresultaat voor deze nieuwe pensioenregeling.

 

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling

Op 22 en 23 september 2023 hebben wij een toelichting gegeven op de nieuwe pensioenregeling. Van één van de pensioenbijeenkomsten hebben we een opname gemaakt. Je kunt die nog eens terugzien via Pensioenbijeenkomst van De Unie Security terugkijken? – De Unie Security.

Het onderhandelingsresultaat hebben we kort samengevat. Dat kun je hier lezen.

Stem over het onderhandelingsresultaat!

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over de nieuwe pensioenregeling tot en met zondag 8 oktober 2023.

Zodra de uitslag van de stemming bekend is, informeren wij de leden.

Algemene vragen of opmerkingen?

Heb je algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Hans Korver (belangenbehartiger) via hans.korver@uniesecurity.nl.