De cao G4S AS is een feit. De leden van De Unie Security werkzaam bij G4S AS hebben in ruime meerderheid met het onderhandelingsresultaat ingestemd. 67,4% heeft voor het resultaat gestemd. 23,9% heeft tegen gestemd en 8,7% heeft zich onthouden van stem. Dank aan hen voor al het geduld en support.

Het vervolg

We gaan nu de afspraken implementeren in de cao. Daar gaan we de komende periode een tijdspad voor opstellen. De Unie Security zal haar leden daarover informeren. Waar mogelijk zullen we de leden betrekken bij het uitwerken van de afspraken. Misschien ook vragen deel te nemen in een werkgroep, of misschien hun mening te geven via een vragenlijst. Hoe dan ook, De Unie Security vindt het zeer belangrijk om haar leden bij G4S AS betrokken te houden bij de ontwikkelingen rond de cao. We willen dat omdat de cao in dienst moet staan van de medewerkers en niet andersom. De Unie Security vraagt daarom haar leden ons goed bij de les te houden. Samen staan we sterk en samen kunnen we zaken aanpassen en verbeteren. Dus zijn er collega’s bij G4S AS die overwegen lid te worden, word dan lid van De Unie Security, dé vakbond van en voor beveiligers.

Vragen of opmerkingen?

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwbericht of over de cao vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met een kaderlid op d werkvloer of mail naar gertjan.tommel@uniesecurity.nl.

De Unie Security cao-onderhandelingsdelegatie

Rutger van Lochem
Eric Randag
Gertjan Tommel, belangenbehartiger De Unie Security