Het is al weer enige tijd geleden dat ik je heb geïnformeerd over het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen de cao PB en de voormalige cao G4S Aviation Security. Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat het goed is dat we je informeren over wat De Unie de afgelopen maanden voor je heeft gedaan op dit onderwerp.

Hoe zat het ook alweer?

De cao G4S Aviation Security liep af per 1 oktober 2020. Er is geen nieuwe cao G4S AS meer gekomen. Bovendien hadden De Unie en FNV de cao van G4S formeel opgezegd op 11 november 2021. Vanaf dat moment werd duidelijk dat er ook geen nieuwe cao G4S AS meer komt.

Het gevolg van dit alles was dat G4S AS vanaf 1 oktober 2020 minimaal de cao PB moet toepassen. Nu zijn de cao G4S AS en de cao PB op veel punten aan elkaar gelijk. Maar viel jij onder de cao G4S AS? Dan moet jouw werkgever daarnaast de cao G4S AS toepassen op die punten waar de cao G4S AS beter is dan de cao PB.

De vraag die dan opkomt is op welke punten de cao G4S AS beter is dan de cao PB. Voor een aantal punten is dat heel duidelijk. Maar voor een aantal bepalingen in de cao was dat niet het geval. De Unie en G4S AS verschilden hierover van mening. Zo heeft De Unie begin 2023 aangegeven dat het Plus-reglement dat G4S AS had opgesteld niet volledig is.

De afgelopen maanden zijn De Unie en jouw werkgever in overleg gegaan over wat de juiste arbeidsvoorwaarden zouden moeten zijn van die medewerkers die onder de cao G4S AS vielen. Op 9 november 2023 hadden we hierover een laatste overleg.

Resultaten van het overleg over arbeidsvoorwaarden

Op een redelijk aantal punten heeft De Unie G4S AS ervan kunnen overtuigen die in het Plus-reglement op te nemen. Jouw werkgever heeft dan ook het Plus-reglement uitgebreid met deze bepalingen.

Maar op de overige punten bleef discussie bestaan tussen De Unie en G4S AS. De discussie bij deze punten ging over de vraag of je een bepaald onderdeel van een bepaling (bijvoorbeeld sub a van lid 2 van artikel X) apart kon zien, of dat je de hele bepaling als geheel moest zien. Dat is voer voor juristen. De Unie zat daarom in de overleggen met jouw werkgever met twee arbeidsjuristen aan tafel. Ook van de kant van G4S AS waren steeds twee juristen bij de overleggen aanwezig.

De discussiepunten hebben we van verschillende kanten belicht. Bij veel van deze punten zijn we tot de conclusie gekomen dat je de hele bepaling moet bezien en dat de sub-bepaling geen essentieel andere arbeidsvoorwaarde is. In die gevallen bleek voor jou de cao PB beter uit te pakken dan de cao G4S AS.

Over een paar onderwerpen blijft discussie bestaan tussen De Unie en jouw werkgever. Wij hebben deze punten besproken met onze kaderledengroep. Uit deze bespreking blijkt dat deze onderwerpen niet zo groot zijn, dat we daar een halszaak van willen maken.

En nu?

Onze discussie met G4S AS is afgerond. De werkgever breidt het Plus-reglement uit. G4S AS informeert jou en je collega’s op welke punten het Plus-reglement is uitgebreid.

Als jij het gevoel hebt dat je na deze uitbreiding van het Plus-reglement op een bepaalde arbeidsvoorwaarde toch wordt benadeeld, kun je hierover contact opnemen met De Unie. Onze individuele dienstverlening kijkt dan welke arbeidsvoorwaarde volgens ons van toepassing zou moeten zijn. Indien nodig treden we daarover voor jou in overleg met G4S AS.

Je kunt onze individuele dienstverlening bereiken op sc@unie.nl.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.