Op 19 januari 2022 heeft jouw werkgever op Insight een bericht geplaatst over de loonsverhoging voor 2022. Dit bericht is niet helemaal correct. In dit nieuwsbericht lees je hoe het zit.

Structurele loonsverhoging is 2,7%

De cao Particuliere Beveiliging (PB) is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betekent dat elk particulier beveiligingsbedrijf minimaal de cao PB moet toepassen. Positief afwijken mag.

Een bedrijf kan dispensatie aanvragen voor de cao PB. G4S AS heeft dat de afgelopen jaren gekregen. Daarom was de cao G4S AS van toepassing op jouw en je collega’s. Overigens heeft jouw werkgever vanaf 3 december 2020 (ingangsdatum nieuw Schipholcontract) nieuwe medewerkers aangenomen op basis van de cao PB. De cao G4S AS is daarom vooral van toepassing op medewerkers die vóór 3 december 2020 al in dienst waren van G4S AS.

De vorige cao G4S AS liep af per 1 oktober 2020. Ook de dispensatie voor de cao PB liep tot en met 30 september 2020. Dat betekende dat G4S AS vanaf 1 oktober 2020 eigenlijk minimaal de cao PB moet toepassen. Omdat we toen nog in onderhandeling waren over een nieuwe cao G4S AS, hebben wij jouw werkgever daar niet meteen op aangesproken.

Eerder heb ik je geïnformeerd dat wij uiteindelijk niet tot een nieuwe cao met jouw werkgever kwamen. De discussie over de Schipholuren zat dat in de weg. De discussie over de cao leidde er bovendien toe dat wij een gedetailleerd inzicht kregen van de verschillen tussen de cao G4S AS en de cao PB. Dat alles samen leidde bij ons tot de conclusie dat wij geen realistisch scenario konden bedenken waarbij we een eventuele nieuwe cao G4S AS zouden dispenseren van de cao PB. De Unie en FNV hebben daarom in november 2021 de cao G4S AS formeel opgezegd.

Vanaf dat moment hebben we jouw werkgever erop gewezen dat ze minimaal de cao PB moet toepassen. Op punten waar de cao G4S AS beter is, blijven de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die onder deze cao vielen gelijk. Het kan soms best lastig zijn te bepalen welke van de twee cao’s op welk punt nu beter is. Op 8 februari 2022 hebben we daarom een eerste overleg daarover met jouw werkgever.

Voor de structurele loonsverhoging is die onduidelijkheid er niet. In de cao PB is afgesproken dat het salaris en de salaristabellen vanaf loonperiode 1 2022 met 2,7% worden verhoogd. Dat geldt dus ook voor G4S AS. De cao PB is immers algemeen verbindend verklaard en G4S AS heeft geen dispensatie meer.

Dat betekent dat er dus geen onzekerheden zijn voor wat betreft de loonsverhoging per loonperiode 1. Het bericht op Insight klopt op dit punt dus niet. Ook kan deze loonsverhoging niet worden teruggedraaid.

Op 21 januari 2022 heb ik contact gehad met jouw werkgever over het bericht op Insight. G4S AS hecht er waarde aan dat het huidige bericht op Insight blijft staan. Het leek me daarom goed je dit nieuwsbericht te sturen. Zodat je hopelijk gerust gesteld bent over de structurele loonsverhoging van 2,7%.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06-5252 2073.