De vakbonden zijn op dit moment druk bezig met G4S AS om te komen tot een cao-protocol met de afspraken zoals deze in de avond van 28 augustus 2018 zijn gemaakt. Dat vergt nogal wat heen en weer schrijfwerk. Helaas het resultaat van onder stoom en kokend water op een avond een deal sluiten.

Om die reden kunnen we je op dit moment nog geen protocol voorleggen waarover we uitleg kunnen geven. Pas als we de uitleg hebben gegeven, kan er gestemd worden over de afspraken. Voorwaarde is dus wel dat er een cao-protocol ligt waar de onderhandelaars het met de werkgever over eens zijn.

Zodra dit protocol er is, zullen we uitgebreid uitleg geven over de afspraken. We zullen bijeenkomsten plannen op Schiphol om je persoonlijk van uitleg te kunnen voorzien. Als we de uitleg hebben gegeven dan ontvang je een uitnodiging om te gaan stemmen. Want uiteindelijk ga jij en gaan jouw collega’s over het cao-akkoord.

Vergoeding woon-werkverkeer

Over één onderwerp heeft De Unie Security veel vragen gekregen: de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. De afspraak is dat dit een “cadeautje” is. Je krijgt dus zeker met deze afspraak niet minder vergoeding. Wat je hebt dat hou je. Mocht je in de toekomst verhuizen verder dan waar je nu woont dan blijf je houden wat je hebt. Ga je dichterbij verhuizen dan krijg je de vergoeding voor de mindere kilometers. De enige categorie die erop vooruit gaat zijn de medewerkers die in de toekomst, maar ook in het verleden, verhuisd zijn naar een woning verder van Schiphol binnen een straal van 40 kilometer enkele reis. Ben je van 10 naar 35 kilometer gegaan (of ga je dat doen) dan worden de reiskosten woon-werkverkeer aangepast van 10 naar 35 kilometer. Kreeg je een vergoeding voor 80 kilometer en ga je naar 100 kilometer dan krijg je nog steeds op basis van 80 kilometer de vergoeding. Ga je van 80 naar 60 dan krijg je voor 60 kilometer de vergoeding.

Tot slot

Binnenkort krijg je dus het protocol met meer uitleg. Vanaf dat moment kunnen we ook alles goed uitleggen. Mocht je in de tussentijd vragen hebben dan kun je mij bereiken via gertjan.tommel@uniesecurity.nl of bel 06-52522034.

Namens de kadergroep G4S AS
met vriendelijke groet,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger