De nieuwe Schipholcontracten gaan op 3 december 2020 in. De gunning en de nieuwe perceelindeling leiden ertoe dat een deel van de medewerkers vanaf 3 december 2020 een nieuwe werkgever heeft. Bijna alle beveiligers weten inmiddels voor welke werkgever ze vanaf december gaan werken.

Op 13 oktober 2020 hadden De Unie Security, haar collega-bonden en de werkgevers een overleg over de stand van zaken met betrekking tot de Schipholtender. In dit bericht kun je een samenvatting van het overleg lezen.

Stand van zaken

Perceel 1 – CTSN

CTSN heeft een transitieteam ingericht. Dit team staat klaar om de overgang soepel te laten verlopen en om vragen van medewerkers te beantwoorden. Zo heeft CTSN op Schiphol een inloopkamer ingericht waar permanent (24/7) HR-medewerkers aanwezig zijn om vragen van medewerkers te beantwoorden. Verder heeft CTSN een informatiepakket samengesteld voor de mensen die overkomen naar CTSN.

Schiphol heeft, als gevolg van corona, na het openzetten van de tender en de gunning van de contracten haar uitvraag drastisch naar beneden bijgesteld. Als die uitvraag niet toeneemt vanaf december 2020, zijn meer medewerkers toebedeeld aan perceel 1 dan er nodig zijn. Het gaat om ongeveer 230 medewerkers meer dan Schiphol nu uitvraagt.

Het is nog niet zeker of dit leidt tot een overschot aan medewerkers bij CTSN. Zo komen er volgens de toebedelingslijst ongeveer 380 medewerkers over van I-sec. I-sec heeft echter om perceel 2 en perceel 6 goed te kunnen bemensen meer mensen nodig. I-sec stelt daarom zo’n

200 – 220 vacatures open. Als I-sec al deze vacatures opgevuld krijgt, is de kans zeer groot dat het aantal mensen dat overgaat van I-sec naar CTSN aanzienlijk kleiner is dan volgens de toebedelingslijst.

In de week van 26 oktober wordt duidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk overgaan naar CTSN. Dan wordt ook duidelijk of CTSN met een grote overcapaciteit te maken krijgt. Als er een overcapaciteit is, zullen we in overleg treden met CTSN over oplossingen hiervoor.

Perceel 2 en 6 – I-sec

De uitkomsten van de Schipholtender heeft voor I-sec tot gevolg dat ze niet genoeg mensen overhoudt om de percelen 2 en 6 geheel in te vullen. Ze gaat daarom 200 – 220 vacatures stellen.

I-sec biedt haar medewerkers die nu op de huidige percelen 1 en 3 werken de mogelijkheid om aan te geven of ze bij I-sec willen blijven en voor welk nieuw perceel ze dan zouden willen werken.

I-sec kan geen garantie geven dat ze met alle voorkeuren rekening kan houden, maar probeert dat wel zoveel mogelijk te doen.

Op donderdag 15 oktober 2020 informeert I-sec haar medewerkers over de exacte inhoud van dit proces. De bedoeling is dat medewerkers tot en met 21 oktober de gelegenheid krijgen hun voorkeur aan te geven. Op maandag 26 oktober 2020 is bekend hoeveel vacatures I-sec op deze manier ingevuld krijgt.

Perceel 3 en 4 – G4S AS

Bij G4S AS leiden de uitkomsten van de Schipholtender tot een klein aantal vacatures voor kantoorpersoneel en voor aansturende functies in de uitvoering. De sollicitatieronde voor deze functies is inmiddels afgerond en de kandidaten weten de uitkomst van hun sollicitatie.

Het convenant biedt de mogelijkheid voor werkgevers om maatwerkafspraken te maken als er door toepassing van het convenant medewerkers van werkgever A naar werkgever B gaan en andersom. G4S AS heeft aangegeven vanuit kostenoverwegingen deze mogelijkheid niet te bieden.

De vacatures die I-sec stelt de komende week kan ook effect hebben op het aantal I-sec-medewerkers dat overkomt naar G4S AS. In de week van 26 oktober 2020 wordt duidelijk hoe groot dit effect is.

Perceel 5 – Securitas

Securitas heeft te maken met een samenvoeging van percelen. Ongeveer 90 mensen komen daarom over van Vebego.

De roostersystematiek bij Vebego is wezenlijk anders dan bij Securitas. Een roostersystematiek is geen onderdeel van een overgang van onderneming. Securitas gaat echter de roostersystematiek van Vebego beoordelen in een pilot van een half jaar. Securitas overlegt daarover met haar OR.

Op perceel 5 komen vanaf 3 december ongeveer 450 mensen te werken.

Perceel 7 – Trigion

Perceel 7 is ongeveer 400 medewerkers groot. Ongeveer 320 medewerkers komen over van Securitas. De rest komt uit de eigen geledingen van Trigion.

De overgang van de medewerkers van Securitas is relatief makkelijk. Zowel Securitas als Trigion vallen namelijk onder de cao Particuliere Beveiliging. De arbeidsvoorwaarden blijven dan ook in principe hetzelfde.

Niet precies dezelfde functie bij overgang?

De huidige functies bij de vijf beveiligingsbedrijven verschillen hier en daar. Een groot deel van de functies zijn gelijk, omdat de bedrijven moeten voldoen aan de eisen die Schiphol stelt. Maar sommige functies of invullingen van functies zijn wel bekend bij het ene bedrijf en niet bij het andere.

Als jij overgaat naar een andere werkgever, kan het dus zijn dat jouw functie bij jouw nieuwe werkgever niet helemaal hetzelfde is. De nieuwe werkgever gaat hierover met je in gesprek. Dat wordt namelijk maatwerk. Kom je daar helemaal niet uit, neem dan contact op met De Unie Security.

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Op de Schipholtender is artikel 95B uit de cao Particuliere Beveiliging van toepassing. Dat geldt ook voor de bedrijven die niet onder de cao PB vallen.

Een belangrijke bepaling uit dit artikel is dat bij overgang jouw nieuwe werkgever je een nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden. De arbeidsvoorwaarden in die arbeidsovereenkomst moeten minimaal overeenkomen met jouw huidige arbeidsvoorwaarden.

De werkgevers hebben aangegeven dat ze de nieuwe arbeidsovereenkomsten rond 1 november 2020 gaan aanbieden. Voor G4S AS kan dit mogelijk iets later zijn. Dat is afhankelijk van het moment waarop echt duidelijk is welke medewerkers er naar G4S AS overkomen.

Zoals ik in mijn vorige bericht heb aangegeven, adviseer ik je om je nieuwe arbeidsovereenkomst door ons te laten controleren. Stuur daarvoor een scan van je nieuwe arbeidsovereenkomst naar sc@unie.nl.

De onzekerheid duurt nog even

I-sec en, in veel mindere mate, G4S AS hebben vacatures opengesteld. De uitkomsten van de invulling van de vacatures hebben effect op hoeveel mensen er nu daadwerkelijk overgaan naar CTSN en naar G4S AS.

Daarnaast kan ik je nu nog geen duidelijkheid geven over hoe jouw nieuwe arbeidsovereenkomst eruit komt te zien na overgang. Die duidelijkheid komt pas in november.

Kortom, er blijft nog wel enkele weken onduidelijkheid over hoe alles er nu precies uit komt te zien. Op 30 oktober 2020 hebben De Unie Security, haar collega-bonden en de werkgevers een vervolgoverleg over de stand van zaken met betrekking tot de Schipholtender. Na dat overleg informeren wij je over de stand van zaken die dan geldt.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

 

[print_link]