Het is al weer een tijdje geleden dat je wat mocht horen vanuit De Unie Security over de onderhandeling voor jouw cao. De afgelopen paar weken heb ik veel gesproken met de voorzitter van de werkgeversdelegatie, maar ook met verschillende delegatieleden. Dat had tijd en ook rust nodig om samen oplossingen te bedenken.

De Unie Security agenda realiseren, niet persé de werkgeversagenda
Inmiddels zijn er vanuit de werkgevers meerdere oproepen geweest aan de gezamenlijke vakbonden om toch vooral weer te gaan praten. De Unie Security is altijd in gesprek gebleven. Niet omdat wij daarmee de werkgeversagenda legitimeren maar vooral omdat wij onze eigen agenda daarmee proberen binnen te halen. We zijn dan wel een partner die constructief in gesprek wil blijven met werkgevers, maar dat betekent niet dat we zo maar meewerken aan dat wat de werkgevers willen.

Wat wil De Unie Security en waarom?
Misschien is het goed om je nog een keer mee te nemen in wat De Unie Security graag wil bereiken. Een cao met een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2021, die algemeen verbindend (AVV) moet worden. Dit doen we om gedurende een langere periode de zogenaamde “boeven in de beveiliging” aan te pakken. Ook zij moeten zich dan aan de cao houden en kunnen niet onder het arbeidsvoorwaardenniveau hun diensten aanbieden. Er ontstaat een gelijk speelveld voor alle beveiligingsbedrijven. Daarmee kunnen bedrijven ook betere marges maken en jullie dus ook beter belonen op alle gebieden. De algemeen verbindend verklaring is daarvoor van levensbelang. Een korte looptijd van bijvoorbeeld 6 maanden is veel te kort om een goed werkende AVV te krijgen.

De Unie Security agenda
We willen dat er per 1 januari 2019 jaarlijks een automatische prijscompensatie (CPI) aan jullie loon wordt toegevoegd. We willen over de looptijd van 3 jaar en 6 maanden een cao-ruimte koppelen van 14%, waarbij er minstens 10% extra in jouw loonzakje moet komen. CPI is hier onderdeel van. De maximaal 4% moet dan gebruikt worden om samen met de werkgever in de komende jaren een spoorboekje af te werken waarin we:

  • de minuren afschaffen;
  • het pensioen verbeteren;
  • de roosters weer vier weken vooraf zichtbaar en voorspelbaarder maken;
  • afspreken dat mensen die dat willen voldoende uren-volumes kunnen draaien om er een adequaat inkomen mee te verwerven;
  • erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC) trajecten mogelijk maken;
  • uitslaapdagen vanuit de nacht invoeren.

Struikelblok is 2018
Zoals ik hiervoor heb aangegeven, heb ik de afgelopen weken veel gesproken met werkgevers. De conclusie die De Unie Security trekt uit deze gesprekken is dat er over bijna alles gesproken kan worden, behalve over een oplossing voor een loonsverhoging in 2018. Dat is wat De Unie Security betreft dan een struikelblok voor het sluiten van een cao. De Unie Security agenda is duidelijk, we willen dat de werkgevers daar substantieel aan tegemoet komen. We constateren dat de werkgevers dat tot nou toe met kleine babystapjes in de richting van onze agenda bewegen, maar het gaat niet snel genoeg en het is te weinig.

Ultimatum
De onderhandelingsdelegatie, het landelijk bestuur van De Unie Security (LBUS) en ondergetekende zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we de afgelopen anderhalf jaar alles hebben geprobeerd om met werkgevers te komen tot een nieuwe, toekomstbestendige en heldere cao. Helaas tot op heden zonder het gewenste resultaat. Als alles geprobeerd is, resteert er nog maar één optie: campagne voeren! De Unie Security bereidt daarom een ultimatum voor die we de komende week aan werkgevers willen sturen. Dat ultimatum zal bovenstaande Unie Security agenda voor de komende jaren bevatten. Mochten de werkgevers niet in gaan op onze eisen dan komen we bij jou terug om te kijken hoe we samen onze eisen kracht bij gaan zetten.

Tot slot
Behandel in deze tijd van onrust over de cao, je collega’s, klanten, leidinggevende en werkgever met vriendelijkheid en respect. Wees het er over eens dat je het met elkaar oneens mag zijn, voer samen een inhoudelijke discussie waar je dat nodig vindt, maar accepteer het als een ander het niet met je eens is. Leg geduldig en vriendelijk uit waarom je campagne gaat voeren en wat je graag wilt realiseren. Uiteindelijk komt aan de huidige patstelling rond de cao ook een einde. Dan is het belangrijk dat je de relatie met de mensen om je heen goed hebt gehouden. Samen staan we sterk voor een goede cao.

Vragen of opmerkingen?
Heb je over deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Je kunt mij bereiken per mail via gertjan.tommel@uniesecurity.nl of per telefoon op 06-52522034. Uiteraard kun je ook terecht bij de vele Unie Security-kaderleden op verschillende locaties bij verschillende bedrijven in het land.

Met vriendelijke groet,
Namens het LBUS en de onderhandelingsdelegatie,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger De Unie Security