Donderdag 11 oktober was de extra ledenvergadering over hoe om te gaan met de uitslag van de stemming onder de drie bonden betrokken bij de cao Particuliere Beveiliging. De Unie Security-leden hebben overweldigend (bijna 90%) tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. De FNV- en CNV-leden hebben in meerderheid (53% en 58% respectievelijk) voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Deze uitslag maakt dat het onderhandelingsresultaat omgezet gaat worden in een rechtsgeldige en algemeen verbindend verklaarde cao voor 5 jaar. Of men het daar nu mee eens zijn of niet!

Toch meedoen aan de cao!

Gegeven het voldongen feit dat de cao er toch gaat komen, wilden de leden op de vergadering dat De Unie Security juist daarom partij zou worden bij de cao Particuliere Beveiliging.

Toch meedoen? Huh, hoe zit dat?

De gedachte achter die conclusie is dat als De Unie Security aan tafel zit, zij invloed en inspraak kan organiseren op de uitwerking van alle afspraken. Dat er juist op die manier de scherpe randen van het akkoord afgeslepen kunnen worden. Dat wij, De Unie Security, juist door mee te tekenen een vinger aan de pols kunnen houden. Dat we 5 jaar lang vakbondswerk kunnen doen om de belangen van de leden te verdedigen en uit te kunnen bouwen. Dat we vijf jaar lang bedrijvenwerk kunnen doen en langs kunnen komen bij de leden en hun collega’s op de werkvloer. Dat we alle partijen bij de cao er aan kunnen herinneren dat een meerderheid van alle stemmende leden van de vakbonden het akkoord niet ok vond, en dat we daar een goed antwoord op moeten hebben.

 

Daarmee kunnen we alsnog De Unie Security-agenda gaan realiseren. Daarmee kunnen we afdwingen dat de leden alsnog in moet stemmen met de aanpassing van het pensioen. En als men daar niet mee instemt dat het pensioen dan blijft zoals het nu is. Nog steeds slecht, maar niet nog slechter. De Unie Security wil namens de leden invloed op verbetering van het pensioen van de werknemers in de particulier beveiliging. Mede daarom willen we wel mee-tekenen.

Als je niet aan tafel zit dan sta je op het menu

Door mee te tekenen kan De Unie Security de belangen van haar leden verdedigen bij de uitwerking van de afspraken rond een Generatiepact, rond de roostering, rond een nieuw functieboek en dus ook rond pensioen. Ook zijn we er bij als er nadere afspraken gemaakt gaan worden over het verminderen van de minuren. Belangrijk is ook dat De Unie Security haar leden goed kan (onder)steunen de komende vijf jaar in alles wat op hun pad komt binnen de beveiliging.

Dit alles in de overtuiging dat we beter aan tafel kunnen zitten als de cao er toch gaat komen! Hiermee geven we niet aan dat we akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat, maar juist dat we samen nog gemotiveerder zijn om er tegenaan te gaan voor een goede, sociale, menswaardige cao. De Unie Security laat zich niet verslaan, we gaan er samen tegenaan.

Stem ja en zorg dat je maximale invloed en inspraak houdt…

De Unie Security vraagt haar leden De Unie Security mandaat te geven de cao wel mede te ondertekenen. Het geven van dit mandaat gebeurt door stemming. De leden onder de cao Particuliere Beveiliging hebben hiervoor een stemformulier ontvangen.

De keuze: “ja ik wil dat De Unie Security maximale invloed uitoefent, dus teken die cao” staat voor dat we als De Unie Security meedoen met de cao en dus maximale inspraak, inzet en invloed kunnen uitoefenen.

De keuze: “nee, ik wil niet dat De Unie Security tekent” dat staat voor niet meedoen aan de cao en we dus voor vijf jaar (en misschien ook daarna) aan de zijlijn staan en niets kunnen betekenen voor onze leden en hun collega’s. De stemming is open tot donderdag 18 oktober 23.59 uur.

Samen er tegenaan!

De afgelopen tijd hebben we hard geknokt voor een betere cao. De medewerkers hebben laten zien in beweging te willen komen om een betere cao af te dwingen. Laten we die energie vasthouden en omzetten in goede afspraken in de werkgroepen. Het zou zonde zijn om al dat harde werk te zien verdwijnen door geen partij meer te zijn bij de cao. Gertjan Tommel is enorm trots de medewerkers in de cao Particuliere Beveiliging. Met elkaar staan we sterker. We laten ons niet verslaan, we gaan er samen tegenaan!

Vragen?

Stel je vragen via gertjan.tommel@uniesecurity.nl.

Mede namens het Landelijk Bestuur van De Unie Security,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger